Nyheter

Social ekonomi kan bli hävstång för EU:s återhämtning 

Mikel Irujo, rapportör för social ekonomi i EU:s regionkommitté.

I slutet av förra veckan antog EU:s regioner och städer ett gemensamt uttalande till stöd för att främja kollektivt företagande som del av den ekonomiska återhämtningen i kölvattnet av coronapandemin.

För att säkerställa ekonomisk återhämtning och skapa jobb av hög kvalitet behöver kollektivt entreprenörskap främjas och den sociala ekonomins fulla potential tas tillvara. Det betonar den europeiska kommittén för regioner och städer (COR) i uttalandet som arbetats fram av Mikel Irujo, minister för ekonomi- och näringslivsutveckling i den spanska Navarraregionen.

Företag och organisationer inom den sociala ekonomin 13,6 miljoner arbetare, vilket motsvarar omkring 6,3 procent av arbetskraften inom EU. Irujo betonar det sociala företagandets lokala tillhörighet, demokratiska styre och delade värderingar, såsom att sätta individer, hållbara återinvesteringar och sociala syften före kapital.

– EU:s åtgärder för att främja den sociala ekonomins utveckling är särskilt relevanta på grund av den ekonomiska och sociala kris som orsakats av covid-19. Företag och organisationer inom den sociala ekonomin är företag som aldrig flyttar, eftersom de skapas i lokalt och ägs av människor som är baserade där, och är starkt engagerade i den ekonomiska och sociala utvecklingen på den plats där de verkar. Det är viktigt att regioner inkluderar den sociala ekonomin i sina smarta specialiseringsstrategier som en avgörande hävstång för ekonomisk och social utveckling, säger Mikel Irujo.

Företag och organisationer inom den sociala ekonomin har ofta svårt att hitta finansiering och verka transnationellt, både på grund av bristande förståelse för deras affärsmodeller, men också brist på synlighet och gemensamma juridiska ramverk. Därför betonar COR också vikten av stöd, finansiering och stärkta nätverk för den sociala ekonomin på europeisk nivå.

Ytterligare insatser som kan främja den sociala ekonomin är enligt COR utbildning om olika former av kollektivt företagande, kompetensutveckling för de som arbetar inom social ekonomi och allianser med andra aktörer inom näringsliv, myndigheter och utbildningssektorn.

För att synliggöra den social ekonomin föreslår COR att EU-kommissionen satsar på en bred informationskampanj, utser den sociala ekonomins huvudstad i Europa samt skapar en plattform som länkar samman kunskap och möjligheter.

Innan årets slut förväntas EU-kommissionen presentera en handlingsplan för den sociala ekonomin inom EU, något som COR ser fram emot. COR samlar 329 ledamöter och lika många suppleanter, som samtliga är politiskt förtroendevalda eller ansvariga inför en förtroendevald församling i sina regioner och städer.