Evenemang

Stå upp mot deportationer – Syrien är inte säkert!

17 juli i Stockholm. Den danska staten påstår att Syrien är ”säkert” för att rättfärdiga att man tvingar flyktingar tillbaka till en krigszon. Under de senaste månaderna har hundratals personer bosatta i Danmark förlorat sina uppehållstillstånd, vilket innebär att de måste återvända till Syrien eller riskera frihetsberövande och tvångsutvisning. Vi är oroliga att denna trend kan spridas till Sverige.

I Sverige används det falska påståendet att Syrien skulle vara säkert redan för att neka ansökningar om asyl. Politiska partier tävlar om att framstå som mest hänsynslösa mot flyktingar och migranter.

Vi står i solidaritet med de flyktingar som nu hotas med utvisningar, i hela Europa och världen. Vi kräver ett stopp av utvisningar och accepterar inte rasism och flyktingfientlighet. Vi välkomnar flyktingar och migranter till våra samhällen, tillsammans med våra allierade i Europa med demonstrationer samtidigt i Berlin, Amsterdam, Köpenhamn, Dublin, London, New York, Oslo, Stockholm och Wien.
Kom och visa solidaritet! På Medborgarplatsen lördag 17/7, 13:00. Därifrån går vi till Danmarks ambassad.
————————————-
Defend the right to asylum – Syria isn’t safe
The Danish government has claimed Syria is “safe” in order to justify deporting refugees back into a war zone. In recent months, hundreds of people settled in Denmark have lost their residence permits—meaning they must return to Syria or face imprisonment and forceful removal. We fear this trend will spread to Sweden.
Already, in Stockholm, the ridiculous logic of a “safe Syria” is being used to deny asylum applications as political parties battle to take the more ruthless stance on immigration.
We stand in solidarity with the refugees and migrants now threatened with expulsion, all across Europe and the world. We demand a stop to expulsions and do not accept the rise of racism and anti-refugee sentiment. We welcome refugees and migrants into our communities with our allies across Europe at simultaneous demonstrations in Berlin, Amsterdam, Copenhagen, Dublin, London, New York, Oslo, Stockholm, and Vienna.
Join us and show solidarity! At Medborgarplatsen on Saturday July 17th at 13:00, where we will march to the Danish embassy.

Evenemang av Ingen Människa är Illegal Stockholm
Medborgarplatsen, SE-118 26 Stockholm, Sverige
Lördag 17 juli klockan 13