Nyheter

Svårare att lämna våldsam relation under pandemin

Åsa Witkowski är verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

Under 2020 besvarade Kvinnofridslinjen i genomsnitt 128 samtal per dygn. Av samtalen framgår att pandemin försvårat situationen för många kvinnor, med ökad kontroll och isolering.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Verksamhetschef Åsa Witkowski konstaterar i ett aktuellt pressmeddelande att många kvinnor blivit mer beroende av förövaren under pandemin.

– Som våldsutsatt är man redan isolerad och pandemin har gjort att förövaren har kunnat ha ännu större kontroll. Det här gör det ännu svårare att lämna relationen.

Under förra året besvarades 46 723 samtal till Kvinnofridslinjen och de vittnar sammantaget om en ökad ensamhet och isolering.

– I huvudsak är våldet sig likt även under pandemin, men personalen på Kvinnofridslinjen berättar också att fler än vanligt har pratat om ökad ensamhet, bristande nätverk och psykisk ohälsa, säger Witkowski, som tror att behovet av stöd och hjälp kommer vara stort när samhället börjar öppna upp igen:

– Det kommer att finnas att uppdämt behov av stöd. Tidigare erfarenhet visar att många väntar med att söka hjälp till efter perioder av isolering, till exempel när man är tillbaka på jobbet igen.

Stöd dygnet runt

Under pandemin har mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer uppmärksammats stort både i medier och i den politiska debatten. Omgivningen beskrivs som observant och en hel del samtalen till Kvinnofridslinjen kommer från anhöriga som misstänker att någon är utsatt för våld och vill veta vad de ska göra.

NCK har även märkt ett stort intresse från bland annat arbetsgivare att uppmärksamma våldet.

– När våldet synliggörs i samhället vågar fler söka hjälp och omgivningen är även oerhört viktig genom att sprida information om var hjälp finns att få. Det är viktiga framsteg som vi alla måste bygga vidare på, säger Åsa Witskowski.

Ett sätt att bidra till kunskapsspridning är att gå https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/webbkurs-om-vald/NCK:s webbkurs om våld, som lanserades för snart fem år sedan och hittills nått 90 000 användare. Förra året deltog rekordmånga i utbildningen och ökningen har fortsatt under första halvan av 2021. Personal som möter våldsutsatta i sitt arbete kan också kontakta Kvinnofridslinjen för att få råd.

– På Kvinnofridslinjen finns det alltid någon i tjänst dygnet runt, även under semestertider.