Nyheter

Vaccin främsta skyddet mot smitta när samhället öppnar upp

Avvecklingen av pandemirestriktioner fortsätter enligt plan, meddelade regeringen på måndagen. Från och med torsdag ökar utrymmet för bad, handel och resande bland annat. Vaccinationer är verktyget som förväntas hålla nere smittspridningen.

Varken semesterresor, midsommarfiranden eller herrfotbolls-EM har gjort det nödvändigt att avvakta med lättnaderna som aviserats i regeringens plan för avveckling av pandemirestriktioner.

Vecka för vecka minskar smittspridningen och 70 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har fått minst en dos vaccin. Vid en presskonferens på måndagen redogjorde Folkhälsomyndighetens chefsepidemiolog Anders Tegnell och näringsminister Ibrahim Baylan för de kommande stegen.

Fler kommer att kunna resa samtidigt såväl på fjärrtåg och långfärdsbussar som i kollektivtrafik. Kvadratmeterkravet kring personer som vistas i butiker, gym, simhallar, frisersalonger, museer samt nöjes- och djurparker upphävs, liksom kommuners möjlighet att ta beslut om vistelseförbud vid badplatser och i parker.

När det gäller att skydda yrkesgrupper och människor i bostadområden som varit särskilt drabbade under covid, i och med att samhället öppnas upp mer och mer, ser Anders Tegnell vaccinationerna som det viktigaste verktyget:

– Vi har haft många olika möten med regionerna för att understryka vikten av att nå de här grupperna nu i vaccinationsarbetet. Vi vet att man jobbar väldigt hårt med det. Vi har också följt upp det, så vi vet; ja, man ligger lite efter i de här grupperna, men vi har en ökad vaccinationstäckning även i dem.

Ibrahim Baylan framhåller vikten av att regionerna fortsätter med uppsökande verksamhet för att den utvecklingen ska hålla i sig.

– Jag hör ju betydligt mer av skepsis där jag själv är uppvuxen i Norsborg och Botkyrka, än vad jag hör i Umeå där jag bor nu. Det är naturligtvis en del propaganda som har fått fäste, men också till en del att man inte riktigt vet hur man ska gå till väga. Då är vår erfarenhet att uppsökande arbete har effekt – att mötas, svara på frågor men också göra det väldigt lätt att vaccinera sig, säger Baylan och fortsätter:

– I slutändan gynnar det oss alla att så många som möjligt vaccinerar sig, säger Baylan.

Även när det gäller utsatta arbetsgrupper betonar näringsministern vaccinationer som den viktigaste åtgärden. Han säger att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark sedan länge fört en tät dialog med arbetsmarknadens parter, både för att underlätta hemarbete där så är möjligt, och för att minimera smittorisker genom åtgärder i arbetsmiljön.

– Men återigen, det absolut bästa vapnet mot detta är att vaccinera sig så snart möjlighet ges, för det har visat sig att nästan oavsett vilka åtgärder som vidtagits över hela världen, att det verkar vara bland det mest effektiva.

Fortsatta restriktioner

• Högst 300 deltagare tillåts som sittande publik på bio, teater och konserter, samt vid begravningar, vigslar och gudstjänster.
• Högst åtta personer per sällskap inomhus vid restaurangbesök.
• Högst 3 000 deltagare vid fotbollsmatcher och andra arrangemang med sittande publik utomhus.
• Högst 600 deltagare vid demonstrationer och andra arrangemang med stående deltagare utomhus.
• Högst 900 utövare kan delta i motionslopp och liknande utomhustävlingar.
• Högst 50 deltagare vid bröllopsfester och andra privata fester i hyrd lokal samt andra tillställningar med stående deltagare inomhus
Källa: Regeringen och Folkhälsomyndigheten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV