Nyheter

Festival med freden i sikte

Gudrun Schyman, arrangör och ordförande i Klimatnätverket Fria pensionärer.

På fredag startar Österlens fredsfestival. Bakom festivalen står bland andra lokala företrädare för klimatnätverket Fria pensionärer, IKFF, Kvinnor för fred, S-kvinnor, Ystads fredsgrupp med flera. Vi ställde tre frågor till Gudrun Schyman, ordförande i Fria pensionärer.

Varför en fredsfestival?

– Kapprustning pågår. Kärnvapnen är fler än någonsin. ”Det totala antalet stridsspetsar i världens militära lager verkar nu öka, vilket är ett oroande tecken på att den nedåtgående trenden som karaktäriserat kärnvapenarsenalerna sedan slutet av det kalla kriget har hejdats”, säger forskare vid SIPRI:s program för nukleär nedrustning, rustningskontroll och icke-spridning.  I Sverige får det traditionella, territoriella, försvaret mer pengar än någonsin. Värdlandsavtalet har öppnat välkomnande dörrar för ett intensifierat militärt samarbete med USA och Nato. Samtidigt pågår en global klimatkris. Allt fler människor tvingas fly från uttorkade jordar eller mark som försvunnit i havsnivåhöjningar. Enligt UNHCR har det aldrig varit så många människor på flykt som nu och siffran väntas fördubblas de kommande årtiondena. Nu finns också insikten om att pandemin och klimatkrisen hänger ihop. Fler och fler visar på sambandet mellan skövling av skog, utrotande av arter, storskaligt jordbruk och köttproduktion, antibiotikaresistens, oreglerad handel med vilda djur och klimatförändringar. Vi lever i en värld där globalt resande, handel och förtätning av liv i städer, integrerar med avskogning, miljöutarmning och global uppvärmning. Allt detta samspelar och ökar riskerna för helt nya smittor som utvecklas till pandemier, säger bland annat Johan Rockström.

– Samtidigt ser vi hur en global militär kapprustning slukar de resurser som vi nu behöver för omställning , där målet måste vara mänsklig och planetär säkerhet. Nu om någonsin är det dags att lämna en traditionell säkerhetspolitik som bygger på ett patriarkalt perspektiv där dominans, våld och militära maktmedel är de centrala delarna. Nu om någonsin syns det väl väldigt tydligt och klart att militarism och våld inte skapar en långsiktig, hållbar och verklig fred. För att uttrycka det enkelt – stridsflygplan står mot sjukvård, kanoner står mot kultur, luftvärnsrobotar står mot läsande och lekande barn och så vidare. I Sverige och i världen. Militär kapprustning slår ut globala satsningar på jämställdhet, jämlikhet, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, världen över.

– Nu är tid att tänka om och  dags att ställa om – från territoriell säkerhet till mänsklig och planetär säkerhet. Vi måste reagera och vi måste agera! Därför ordnar vi en Fredsfestival i dagarna tre, i ett tält på Gjuteriplan i Simrishamn. Vi börjar fredagen den 6 augusti och avlutar med en fredsgudstjänst i Nicolai kyrka (Simrishamn) söndagen den 8 augusti. Temat är Fred på Jorden och Fred med Jorden. Vi varvar folkbildande föredrag med sång och musik och poesi. Freds- och klimatrörelser från hela Norden  informerar och entusiasmerar!

Vilka gör den?
– Lokala företrädare för Fria pensionärer, IKFF, Kvinnor för fred, S-kvinnor, Ystads fredsgrupp. Festivalen stöds av ABF-Skåne, ABF Österlen, Palmecentret och svenska kyrkan i Simrishamn.

Vad händer på fredsfestivalen?
Fullt program  från morgon till kväll där vi varvar folkbildande föreläsningar med sång och musik. Sista dagen medverkar vi i en Fredsgudstjänst i Nicolai Kyrka i Simrishamn.

Info om det preliminära programmet finns här.