Evenemang

Färre gravplatser, fler vårdplatser

TISDAG 14 SEPTEMBER, Stockholm

Den gemensamt ägda vården håller på att kollapsa under regionens sparkrav och i sviterna efter Corona. Utarbetad vårdpersonal tvingas vårda patienter i korridorerna, samtidigt som privata nätläkartjänster och vårdbolag skär guld med täljkniv.
Redan innan Corona hade Sverige det lägsta antalet vårdplatser per capita av alla länder i EU. Platsbristen och avsaknaden av reserver på de sjukhus vi medborgare äger tillsammans ledde till ännu hårdare prioriteringar under pandemin och gjorde så att vissa, särskilt många äldre, aldrig fick vård. Detta är en konsekvens av de prioriteringar som bristen på vårdplatser leder till.
Det är nästan uteslutande personal på de gemensamt ägda sjukhusen som fått offra liv och lem i kampen mot Corona. När pandemin drabbade världen hade privata vårdgivare i Sverige ingen skyldighet att bidra till att möta medborgarnas ökade behov av vård. Sammantaget ställde barnsjukvården inom Karolinska sjukhuset upp med mer personal till Coronavården än alla privata vårdgivare i Stockholm tillsammans.
Politikerna ber snällt dom privata vårdgivarna om hjälp men tvekar inte en sekund att aktivera krisavtal på utarbetad personal på de egenägda akutsjukhusen.
I Sverige är pandemin snart besegrad tack vare alla hjältemodiga insatser från vårdpersonal på våra gemensamt ägda sjukhus. Istället för att belönas med bättre arbetsvillkor och fler kollegor straffas vi med ytterligare neddragningar. Nu senast på Södersjukhuset, med ytterligare personalnedskärningar på 79 miljoner kronor.
Lönekarteller och strama budgetar ger inte utrymme för likvärdiga löner och arbetsvillkor som erbjuds hos privata vårdgivare – trots att de alla är skattefinansierade. Detta leder till personalflykt; en medveten dränering av personal från det offentliga till det privata och efterföljande vårdplatsbrist och vårdköer inom den gemensamt ägda vården.
Varför ska vårdpersonal i den offentliga vården, som drar det tyngsta lasset, leva med dom sämsta arbetsvillkoren?

• 𝙑𝙞 𝙠𝙧𝙖̈𝙫𝙚𝙧 𝙛𝙡𝙚𝙧 𝙫𝙖̊𝙧𝙙𝙖𝙣𝙨𝙩𝙖̈𝙡𝙡𝙙𝙖, 𝙞𝙣𝙩𝙚 𝙛𝙖̈𝙧𝙧𝙚; 𝙢𝙚𝙙 𝙛𝙡𝙚𝙧 𝙫𝙖̊𝙧𝙙𝙖𝙣𝙨𝙩𝙖̈𝙡𝙡𝙙𝙖, 𝙗𝙡𝙞𝙧 𝙛𝙖̈𝙧𝙧𝙚 𝙨𝙟𝙪𝙠𝙖!
• 𝙑𝙞 𝙠𝙧𝙖̈𝙫𝙚𝙧 𝙖𝙙𝙚𝙠𝙫𝙖𝙩𝙖 𝙗𝙪𝙙𝙜𝙚𝙩𝙖𝙧 𝙨𝙤𝙢 𝙢𝙤̈𝙟𝙡𝙞𝙜𝙜𝙤̈𝙧 𝙜𝙤𝙙𝙖 𝙖𝙧𝙗𝙚𝙩𝙨𝙛𝙤̈𝙧𝙝𝙖̊𝙡𝙡𝙖𝙣𝙙𝙚𝙣 𝙤𝙘𝙝 𝙥𝙖𝙩𝙞𝙚𝙣𝙩𝙨𝙖̈𝙠𝙚𝙧𝙝𝙚𝙩 𝙞 𝙙𝙚𝙣 𝙤𝙛𝙛𝙚𝙣𝙩𝙡𝙞𝙜𝙖 𝙨𝙟𝙪𝙠𝙫𝙖̊𝙧𝙙𝙚𝙣!
• 𝙑𝙞 𝙠𝙧𝙖̈𝙫𝙚𝙧 𝙚𝙩𝙩 𝙨𝙩𝙤𝙥𝙥 𝙛𝙤̈𝙧 𝙫𝙖̊𝙧𝙙𝙫𝙖𝙡 (𝙥𝙧𝙞𝙫𝙖𝙩𝙞𝙨𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜𝙖𝙧) 𝙤𝙘𝙝 𝙪𝙩𝙛𝙤̈𝙧𝙨𝙖̈𝙡𝙟𝙣𝙞𝙣𝙜𝙖𝙧!
• 𝙑𝙞 𝙠𝙧𝙖̈𝙫𝙚𝙧 𝙚𝙩𝙩 𝙨𝙩𝙤𝙥𝙥 𝙛𝙤̈𝙧 𝙢𝙖𝙧𝙠𝙣𝙖𝙨𝙨𝙩𝙮𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜, 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙙𝙚𝙗𝙞𝙩𝙚𝙧𝙞𝙣𝒈, 𝙅𝙪𝙨𝙩-𝙞𝙣-𝙩𝙞𝙢𝙚 𝙤𝙘𝙝 𝙖𝙣𝙙𝙧𝙖 𝙣𝙮𝙡𝙞𝙗𝙚𝙧𝙖𝙡𝙖 𝙥𝙖̊𝙝𝙞𝙩𝙩; 𝙨𝙟𝙪𝙠𝙫𝙖̊𝙧𝙙𝙚𝙣 𝒔𝒌𝒂 𝙞𝙣𝙩𝙚 𝙙𝙧𝙞𝙫𝙖𝙨 𝙨𝙤𝙢 𝙚𝙣 𝙗𝙞𝙡𝙞𝙣𝙙𝙪𝙨𝙩𝙧𝙞!

Tal under demonstrationen kommer hållas av:
Charlotta Dickman, En annan vård är möjlig
Ninïan Sassarini-McGowan, SAC
Darius Barimani, Socialistiska vårdarbetare
m.fl.

TISDAG 14 SEPTEMBER 2021 KL. 17:00
Färre gravplatser, fler vårdplatser – Demonstration
Landstingshuset, Stockholm
Evenemang av SBAR och Darius Barimani
Landstingshuset

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV