Nyheter

Feminister mobiliserar globalt för kvinnorna i Afghanistan

Nu finns inte längre någonstans för Afghanistans feminister och människorättsförsvarare att fly och i ett akut kvinnoupprop som undertecknats av feminister över hela världen uppmanas det internationella samfundet att agera solidariskt. Detta genom att hålla gränser öppna, skapa säkra utvägar och erbjuda uppehållstillstånd för så många som möjligt av de som tvingas fly, särskilt kvinnorna som förföljs.

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) kräver att FN:s säkerhetsråd agerar för att säkerställa att kvinnors rättigheter säkras i Afghanisatan. Förbundet vill också se Sverige ta en ledande roll i mobiliseringen av det internationella samfundet.

”Vi har förlorat allt” – afghanska feminister fruktar för sina liv

”Istället för samstämmighet uppstår kaos när olika bilaterala initiativ sätts in samtidigt som ambassader och andra internationella aktörer lämnar landet. Den bristande sammanhållningen och koordineringen bland internationella aktörer riskerar att motarbeta det som vi kvinnliga aktivister och fredsbyggare jobbat för, på plats, i den här extremt farliga miljön.”
Det skriver Jamila Afghani, IKFF Afghanistan, och Tove Ivergård, IKFF Sverige, i Global bar magazine.

Kvinna till kvinna påtalar i ett pressmeddelande att Kanada kommer att ta emot över 20 ooo särskilt utsatta och hotade afghaner, däribland ledande kvinno- och människorättsaktivister. Förväntningen är att Sveriges feministiska regering med sin feministiska utrikespolitik ska göra detsamma:

”Under de senaste 20 åren har Sverige bidragit till jämställdhetsprogram och stöttat kvinnorättsförsvarare i deras livsviktiga arbete med att förbättra kvinnors rättigheter och situation i Afghanistan. När talibanerna under de gångna veckorna har återtagit kontrollen i stad efter stad, har civilsamhällesrepresentanter och kvinnorättsaktivister varit bland de första som fallit offer för talibanernas våld och flera har rapporterats mördade.”

Såväl International women’s media foundation (IWMF) som den globala alliansen för jämställdhet i och via medierna (GAMAG) betonar den särskilda utsattheten för kvinnor inom journalistiken i Afghanistan.

”Genom att radera kvinnors och flickors autonomi och identitet i landet försöker talibanerna att tysta hälften av landets befolkning – permanent och utan nåd”, skriver IWMF och uppmanar regeringar globalt att inkludera mediearbetare bland grupper som erbjuds humanitära visa:

”Om vi inte stödjer dessa kvinnor och journalister på varje möjligt sätt i denna stund, riskerar vi att journalistiken minskar och försvinner från Afghanistan”,

IWMF har därför startat en nödfond till stöd för kvinnliga journalister, både de som fortsätter verka i landet och de som försöker fly.

GAMAG konstaterar att det gångna året varit det blodigaste hittills för afghansk journalistik, enligt preliminära rapporten Engendering national mechanisms for the safety of journalists, som arbetats fram under ledning av journalisten och författaren Ruchi Kumar. På bara tre månader mördades fyra kvinnliga journalister 2021, och i denna redan fåtaliga grupp har under de gångna sex månaderna över 300 kvinnor tvingats överge yrket.

”Bland de många prioriteringarna för att garantera afghanska kvinnliga journalisters säkerhet är de mest angelägna nu akutvisum, akut hjälp med ombordstigning eller att gå med i konvojer för att lämna landet och bevilja asyl”, skriver GAMAG och uppmanar till omedelbara åtgärder.

Såsom Fempers nyheter tidigare rapporterat går en försvinnande liten del av det globala biståndet till feministisk organisering. Genom organisationer som Global fund for women och Women for women international finns möjlighet att bidra akut till lokala feministgrupper och kvinnor i krissituationer som den i Afghanistan.

– Feministgrupper i Afghanistan förser just nu kvinnor och barn med mat, vård och säkra platser. De har satt upp skolor för flickor i hemlighet under tidigare talibanstyre och kommer att fortsätta i hemlighet ifall de måste, säger Latanya Mapp Frett, ordförande och chef för Global fund for women, till NBC News.

Förutom donationer till akuta insatser lyfter Inna Michaeli, programchef på internationella feministorganisationen AWID, fram behovet av politiska påtryckningar för att stoppa talibanerna och skydda kvinnorna i Afghanistan, samt solidaritet och medkänsla med de som tvingas fly. På längre sikt behöver kvinnor involveras i förhandlingar, betonar Michaeli:

– Vi med stabila positioner har ett ansvar att upprätthålla hopp, men också peka på långsiktiga lösningar och vägen framåt. Se till att kvinnor och kvinnors rättigheter är på riktigt involverade i alla politiska processer framöver. Det är kritiskt att överenskommelser inte görs över huvudet på dem och att kvinnors rättigheter och framtid inte förhandlas bort.