Reportage

Resan har precis börjat – kvinnor firar 100 år som myndiga

Rösträttsfestival på Lilla Ulfåsa.

Vikten av att aldrig ge upp poängterades av såväl tjänstemän som aktivister, och på första stolsraden satt stridbara politiska pionjären Birgitta Dahl, när Lilla Ulfåsa i helgen återinvigdes som medborgarskola vid Fogelstad med rösträttsfestival och en bestämd fläkt från Fogelstads grundarinnor.

Förmiddagens program bestod till stor del av politiker, riksdagens tre vice talmän, samtliga kvinnor, Södermanlands landshövding och först ut Cecilia Björk, ordförande i kulturnämnden i Katrineholm. Björk började med att slå fast att samhället för 100 år sedan var starkt uppdelat och att det till viss del är det än idag.

Landshövding Beatrice Ask fortsatte med att poängtera att kvinnor levt 1000-tals år som omyndiga och då är 100 år av myndighet en kort tid. Kvinnors myndighet och rösträtt är en färsk rättighet som behöver värnas. Ask manade sedan till både kunskapsinhämtning och aktion, kvinnohistoria måste läras ut men publiken anmodades också att ta upp stafettpinnen.

– Det saknas inte uppgifter, sa Ask, vi behöver säkerställa både frihet och ansvar.

Riksdagens förste vice talman, Åsa Lindestam var inne på samma spår och påpekade att demokratin måste vinnas varje dag. Lindestam lyfte även fram Kerstin Hesselgrens arbete, en av Fogelstadsgruppens medlemmar och första kvinnan i riksdagens första kammare. Hesselgren stred för moderskapspenning, högre lön för barnmorskor, lika lön för kvinnor och män som utför samma arbete, att fler flyktingar skulle tas emot och sexualundervisning.

– När hon tog upp sexualundervisning, då lämnade (riksdags)männen rummet.

Misströsta inte avslutade Lindestam, utan fortsätt arbeta för demokrati och jämställdhet.

Ida Östensson, som drev kampen för samtyckeslagen, höll en liknande linje. Lär av de som gått före, både för 100 år sedan och förra veckan, eller för all del igår. Lär dig ta skit som en komplimang. Att driva feministiska frågor genererar kritik i alla möjliga former men det får man ta.

Östensson menar också att det vi idag kan lära av Fogelstadsgruppen är deras respekt för olikheter och att gå ihop i olika konstellationer speciellt nu när demokrati och jämställdhet åter utmanas. Östensson gav också svar på frågan, vilken grupp skulle behöva en skola i ansvarstagande och bildning likt Fogelstad kvinnliga medborgarskola nu? Männen.

Östenssons tal varvades med samtal mellan Fogelstadgruppens medlemmar i regi av Sara Sönnebo. Fogelstadsgruppens medlemmar spelades av Monica Ek, Frida Widelund, Em Lang Beatrice Berntsson och Agnes Båvner Lorentzi.  

Riksdagens andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve firade demokratin med att hylla en av de som verkligen förändrat Sverige, och dessutom var på plats, Birgitta Dahl. Införandet av barnomsorg i riksdagen, fasta tider för omröstning och en start för riksdagens arbete med jämställdhet, bland annat.

Madeleine Opira, aktivist och författaren bakom Generation integration, påpekade att det är svårt att nå fram med bara ord innan hon sjöng bland annat Fogelsången, om det starka Fogel-näste där man icke latas men ej heller ratas. En av många sånger som förknippas med Fogelstad medborgarskola.

Ett liknande budskap, om vikten av konst och poesi, lyfte idéhistorikern Edda Manga. Manga framhöll också globaliseringen och det hot den utgör mot dagens demokratibygge. Att många beslut nu tas någon annanstans än i de representativa institutioner som byggts upp för detta. Inte sällan i ett helt annat land.

– Vårt liv påverkas av beslut som vi inte har något demokratiskt inflytande över, och våra beslut påverkar andras liv som inte har något inflytande alls på de beslut vi tar.

Manga menade att konsten och kulturen kan vara bryggorna som behövs när demokratin behöver nya vägar.

Madeleine Opira
Madeleine Opira. 
Yolanda Aurora Bohm Ramirez
Yolanda Aurora Bohm Ramirez. FOTO: Eva Lindholm

Under eftermiddagen varvades workshops och panelsamtal med Jämställdhetsmyndigheten, MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), Folkbildningsrådet, Kvinnohistoriska och Sveriges ungdomsorganisationer med uppträdanden av artisten Maydar och spoken word-artisten Yolanda Aurora Bohm Ramirez. Stundtals vräkte även regnet ner. Men publiken var förberedd, något som imponerade på Maydar.

– Jag fryser i shorts men ni bara, en regndroppe och pop, så kom regnponchon fram.

Spoken word-artisten Yolanda Aurora Bohm Ramirez fick i gång en stunds festivalstämning när hon snudd på rappade sig igenom sin dikt om intersektionalitet till publikens jubel.

Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag och ordförande för Stockholms kvinnohistoriska, och Gunilla Thorgren, framträdande medlem av Grupp 8, samtalade om kvinnors organisering och deltagande i politiken och lokalsamhället. Ag påtalade att 40 procents-regeln verkar gälla än, det blir aldrig fler än 40 procent kvinnor, ofta stannar det strax under. Framför allt gäller det på kommunal och lokal nivå.

– Vi vet ju att unga kvinnliga politiker utsätts för hat/hot, sexism och härskartekniker även inom det egna partiet, sa Ag.

En annan varningssignal att ta på allvar enligt Ag är skillnaderna i hur unga män och kvinnor ser på jämställdhet. Unga män tycker att unga kvinnor överdriver jämställdhetsproblemen.

– Är det en generationsfråga, eller en åldersfråga? undrade Ag.

Gunilla Thorgren påminde om att enligt Fogelstadsgruppen behövde både samhälle och människan förändras.

– De var förebilder för sann feminism, och än så länge har inte samhällsstrukturerna ändrats ett dugg.

Kvällen avslutades i kulturens tecken, artisten Tina Wilhelmsson, enkvinnasföreställningen ”Föregångerskan” med Catherine Westling och Lisa Wahlboms film Första fem, om de första kvinnorna i Sveriges riksdag.

LÄS ÄVEN: Röster om rösträttsfestivalen

FAKTA/Fogelstad-föreningar

Kulturföreningen Fogelstad

Sedan 1995 finns Kulturföreningen Fogelstad som vill rikta uppmärksamheten på det unika kulturarvet från Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad och fortlöpande utveckla Fogelstadinspirerad verksamhet. De driver den permanenta utställningen om Kvinnliga medborgarskolan i det gamla mejeriets bottenvåning, vid godset Fogelstad i Julita. Tvärs över vägen från Lilla Ulfåsa.

Insamlingsstiftelsen Fogelstad

2020 har Insamlingsstiftelsen Fogelstad köpt Lilla Ulfåsa, det hus där Fogelstad kvinnliga medborgarskola startade 1921. Det var också Honorine Hermelin, skolans rektors, bostad fram till 1977. Insamlingsstiftelsen äger och förvaltar huset. Den blev godkänd av Länsstyrelsen i maj 2019. De började sälja byggstenar för att kunna säkra ett köp av huset.

Vänföreningen Fogelstad

För att bedriva verksamhet i den kvinnliga medborgarskolans anda bildades även denna vänförening den 27 april 2019 i Katrineholm. Föreningens syfte är att verka i Fogelstadgruppens och Kvinnliga Medborgarskolans anda är att vara radikal och utmana vår samtid.

Läs om bakgrunden till återinvigningen och turerna bakom förvärvet av Lilla Ulfåsa i Feministiskt perspektiv.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV