Nyheter

Förslag till ny könstillhörighetslag klart inom ett år

Fr v: Anna Johansson, Amnesty, Jêran Rostam, RFSL Ungdom, Deidre Palacios, RFSL och socialminister Lena Hallengren (S).

Någon proposition om ny lagstiftning som tillgodoser transpersoners rättigheter kommer inte att bli klar innan valet, till stor del på grund av coronapandemin, enligt socialministrer Lena Hallengren. 
– Det är regeringens ambition att successivt flytta fram positionerna, säger hon.

På torsdagseftermiddagen överlämnade RFSL, RFSL Ungdom och Amnesty Sverige de 38 301 underskrifter som samlats in i den gemensamma kampanjen för en så kallad translag till socialminister Lena Hallengren. Målet är att den nuvarande könstillhörighetslagen, som antogs för snart 50 år sedan, ska ersättas med två olika. Detta så att juridiska och medicinska behov kan separeras i transpersoners könsbekräftande processer.

— Idag villkoras individens rätt att själv definiera sin könstillhörighet och byta juridiskt kön med krav på långdragna utredningar inom vården. Därmed kränks transpersoners rätt till privatliv, rätt till självbestämmande och rätt till erkännande inför lagen. Med en ny modernare lagstiftning kan fler människor i vårt land möjlighet att leva sina liv i enlighet med sin könsidentitet, säger Anna Johansson, tillförordnad generalsekreterare för Amnesty International Sverige, i ett pressmeddelande.

S-MP-regeringen utlovade redan för tre år sedan förändringar i lagstiftningen, som i nuläget varken definierar kön, eller tillgodoser transpersoners behov, vilket Feministiskt perspektiv rapporterat om. Frågan har debatterats, men löftet har inte infriats.

– Varje dag som går utan den här lagen är ett brott mot transpersoners mänskliga rättigheter. Det påverkar transpersoners vardag att ha fel kön i sitt pass eller sin id-handling och det är ovärdigt att man behöver bevisa sin transidentitet för staten för att få ändra sitt personnummer så att det blir rätt för en själv, säger Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL.

I ett livesänt samtal hänvisar Lena Hallengren till coronapandemin som orsak till att inget ännu hänt i denna och många andra frågor som socialdepartementet har på sitt bord. Även de omarbetningar som lagrådet och flera remissinstanser krävde har försenat processen enligt Hallengren. Någon proposition innan mandatperioden löper ut kunde hon därför inte utlova. Däremot att ett lagförslag finnas färdigt det närmsta året.

– Det här är frågor som fortsätter debatteras, som måste vara en fråga i valrörelsen. För oss är inte frågan mindre viktig på något sätt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV