Evenemang

Forumträff: Lika rättigheter och möjligheter för barn och unga

ONSDAG 15 SEPTEMBER, online

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Årets tredje forumträff handlar bland annat om romska barns och ungas utsatthet för antiziganism, om unga hbtqi-personers levnadsvillkor samt om normkritisk pedagogik. Se program nedan.

Forumträffen genomförs digitalt via Zoom. Länk till träffen skickas ut till de som är anmälda när det närmar sig.
För vem?

Forumträffen vänder sig till anställda på statlig myndighet.

Anmälan till forumträffen görs via formulär på denna sida.

Sista anmälningsdag är 8 september 2021.

Forumträffen är kostnadsfri och öppen för alla som jobbar på en statlig myndighet.

Vid frågor om forumträffen, vänligen mejla till samordning@levandehistoria.se

Program

(08.30: Tekniktest)

09.00: Inledning: Mikael Öhman Almén, projektledare vid Forum för levande historia. Incheckning och omvärldsspaning.

09.30: Romska barns och ungas utsatthet för antiziganism
Länsstyrelsen i Stockholms län har haft i uppdrag att öka kunskapen om hur romska barn och unga utsätts för antiziganism idag.
Cecilia Viltre, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Stockholm

09.45: Unga hbtqi-personers levnadsvillkor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har flera uppdrag att arbeta för lika rättigheter och möjligheter för unga hbtqi-personer. Bland annat har myndigheten i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtqi-personers levnadsvillkor och har utrett vilka mötesplatser som finns för unga hbtqi-personer.
Zarah Melander, utvecklingsledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

10.00: Regeringens ambition för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter
Regeringen har en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Regeringen har också utsett en rad myndigheter till hbtqi-strategiska. Varför är de utvalda? Vad innebär det att vara hbtqi-strategisk myndighet? Vad har regeringen för förväntningar på de hbtqi-strategiska myndigheterna? Vad är målen från strategin?
Marie Ek, Enheten för diskrimineringsfrågor, mänskliga rättigheter och barnrättspolitik vid Regeringskansliet.

10.10: Paus

10.25: Interaktiv föreläsning: Normkritisk pedagogik
Normkritisk pedagogik är ett begrepp som etablerats i Sverige under de senaste tio åren och som idag används inom långt fler områden än det pedagogiska. Men vad innebär begreppet, egentligen? Vari har begreppet sina teoretiska utgångspunkter, hur har förståelsen av begreppet förändrats och hur kan denna förändring förstås? Hur kan normkritiska perspektiv i pedagogiskt arbete användas för att utmana normer och maktrelationer i utbildningssammanhang? I denna interaktiva föreläsning får vi en nyanserad bild av vad normkritisk pedagogik är – men också viktiga tankeställare.
Lotta Björkman är i grunden gymnasielärare men är numera verksam som doktorand i pedagogik på Södertörns högskola, med fokus på likabehandlingsarbete i skolan ur ett elevperspektiv. Hon är, tillsammans med forskaren Janne Bromseth, redaktör för boken Normkritisk pedagogik – perspektiv, utmaningar och möjligheter (2019). 

11.40: Svåra frågor i klassrummet – hur kan skolan bemöta antidemokratiska uttryck?
Samtalen om demokrati, källkritik och mänskliga rättigheter är några av skolans viktiga uppgifter, men hur gör man? Allt fler lärare berättar om nya utmaningar i undervisningen när pålästa elever tagit intryck av extremistisk propaganda och ”alternativa fakta”. Många misstror också det skolan lär ut om demokrati och mänskliga rättigheter. Samtidigt är skolan för vissa elever den enda plats där de får chansen att möta andra budskap än de som de extremistiska miljöerna erbjuder. Forum för levande historia har tagit fram ett material om hur lärare och andra vuxna kan hantera extremistiska världsbilder och ta de svåra samtalen om förintelseförnekande, konspirationsteorier och alternativa fakta.
Stefan Andersson är projektledare vid Forum för levande historia och har lett myndighetens arbete med att ta fram handledningen Svåra frågor i klassrummet.

12.00: Avslutning.

ONSDAG 15 september 2021
KLOCKAN 9:00 till kl. 12:00
Online
För anställda vid statlig myndighet.
Anmälan senast 8 september.

Evenemang

Ett år med mamma – författarsamtal med Ann-Charlotte Andersson

11 DECEMBER, BJÖRKHAGEN, STOCKHOLM

Kom och lyssna till ett samtal mellan Ann-Charlotte Andersson och Sandra Eriksson, om boken ”Ett år med mamma” utgiven på Ordfront förlag. Mitt i livet bestämde sig Ann-Charlotte Andersson för att hoppa av ekorrhjulet och leva ett år med sin mamma ute på landet.

Mamma Ingrid kan allt om mat, hantverk och hur man får ett hushåll att gå runt på knappa resurser. Mycket av det har hon i sin tur lärt sig av sin mamma, i en kedja av kvinnokunskap som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Det är ett liv som är fyllt av arbete – kött som ska styckas, bajstunnor som ska grävas ner och äppel- och lingonplockning till förbannelse men där det ändå alltid finns plats för vänner och familj.

Ett liv som är hållbart på riktigt.

Välkommen in i familjen Anderssons värld, där tid inte är pengar, pengar inte är lycka och ensam inte är stark.

Fri entré – Boka plats här
https://beta.biblioteket.stockholm.se/…/forfattarbesok…

Samtalet är ett samarrangemang mellan Kulturföreningen Björkhagens hjärta och Björkhagens bibliotek, och genomförs med stöd från Stockholm stad.

Måndag den 11 december, klockan 17–18.

Evenemang

Nobelbesök med representanter för fredspristagaren

Illustration: Niklas Elmehed, Nobel Prize Outreach
Illustration: Niklas Elmehed, Nobel Prize Outreach

14 DECEMBER, UPPSALA

Uppsala universitet bjuder in till panelsamtal med representanter för mottagaren av Nobels fredspris.

Zan- Zendegi-Azadi (Kvinna – liv – frihet)
Panelsamtal om fred, kvinnors och allas mänskliga rättigheter i Iran och i världen.

Deltagare: Fredspristagarens man och dotter, Taghi Rahmani och Kiana Rahmani, som representanter för fredspristagare Narges Mohammadi.
Professor Joakim Palme, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
Senior universitetslektor Elin Bjarnegård, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
Doktorand Martin Langby, institutionen för teolog, Uppsala universitet.
Programdirektör Sigrid Gruener, Dag Hammarskjölds Minnesfond.
Moderator: seniorprofessor Peter Wallensteen, institutionen för freds- och konfliktvetenskap, Uppsala universitet.

Plats: Universitetsaulan, Universitetshuset, Biskopsgatan 3. Uppsala
Den 14 december. Tid: 10.30 (Platserna ska vara intagna 10.15)

Fri entré och först till kvarn. Vänligen notera att större väskor inte får medföras in i aulan. Evenemanget hålls på engelska.
——-
Representatives of the Nobel Peace Prize laureate
Zan – Zendegi – Azadi (Woman – Life – Freedom). Panel discussion on peace, women’s and all people’s human rights in Iran and in the world.

Participants: Representatives of Narges Mohammadi, Nobel Peace Prize laureate – daughter Kiana Rahmani and husband Taghi Rahmani.
Programme director Sigrid Gruener, Dag Hammarskjöld Foundation.
Professor Joakim Palme, Dept of Government, Uppsala University.
Senior lecturer Elin Bjarnegård, Dept of Government, Uppsala University.
PhD candidate Martin Langby, Dept of Theology, Uppsala University.
Moderator: Professor Peter Wallensteen, Peace and Conflict Research, Uppsala University.

Venue: Grand Auditorium, University Main Building, Biskopsgatan 3.

Date: 14th of December. Time: 10:30 (please be seated by 10:15).

Free entry. No prior registration. Limited number of seats available. Please note that you are not allowed to bring larger bags into the venue. The event will be held in English. Welcome!

Evenemang

RFSL Vintermingel 

12 DECEMBER, STOCKHOLM

Det är dags igen! Den 12 december öppnar vi dörrarna på RFSL Stockholm för vårt årliga vintermingel! 

Vi samlar medlemsgrupper, aktivister, volontärer, medlemmar och allierade till ett mysigt mingel. Under kvällen kommer vi ha utdelning av priset ”Årets Eldsjäl” , samt få ett fint uppträdande av Kvinnokören Sapphonia.

Är du nyfiken på vad vi på RFSL Stockholm pysslar med om dagarna? Kom förbi och snacka! Vi bjuder självklart på fika och glögg!

Vart? Alsnögatan 7, plan 3. Ring på ringklockan till vänster om dörren.

När? Tisdag den 12 december, klockan 18.00–20.00

Våra lokaler är tillgängliga för permobil, rullstol och rullator. Färdtjänst kan köra upp till porten.

It’s time again! On December 12th we invite you to RFSL Stockholm for our annual ”Vintermingel.” 

We gather member groups, activists, volunteers, members and allies for a festive mingle. During the evening, we will present the award ”Årets Eldsjäl” , and have a nice performance by the women’s choir Sapphonia.

Are you curious about what we do at RFSL Stockholm during the day? Come by and have a chat! Of course, we’ll have fika and mulled wine!

Where? Alsnögatan 7, floor 3. Ring the doorbell to the left of the door.

When? Tuesday 12th of December, at 18.00–20.00

Our premises are accessible for permobiles, wheelchairs and walkers. A shuttle service can drive up to the gate.