Evenemang

Forumträff: Lika rättigheter och möjligheter för barn och unga

ONSDAG 15 SEPTEMBER, online

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Årets tredje forumträff handlar bland annat om romska barns och ungas utsatthet för antiziganism, om unga hbtqi-personers levnadsvillkor samt om normkritisk pedagogik. Se program nedan.

Forumträffen genomförs digitalt via Zoom. Länk till träffen skickas ut till de som är anmälda när det närmar sig.
För vem?

Forumträffen vänder sig till anställda på statlig myndighet.

Anmälan till forumträffen görs via formulär på denna sida.

Sista anmälningsdag är 8 september 2021.

Forumträffen är kostnadsfri och öppen för alla som jobbar på en statlig myndighet.

Vid frågor om forumträffen, vänligen mejla till [email protected]

Program

(08.30: Tekniktest)

09.00: Inledning: Mikael Öhman Almén, projektledare vid Forum för levande historia. Incheckning och omvärldsspaning.

09.30: Romska barns och ungas utsatthet för antiziganism
Länsstyrelsen i Stockholms län har haft i uppdrag att öka kunskapen om hur romska barn och unga utsätts för antiziganism idag.
Cecilia Viltre, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Stockholm

09.45: Unga hbtqi-personers levnadsvillkor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har flera uppdrag att arbeta för lika rättigheter och möjligheter för unga hbtqi-personer. Bland annat har myndigheten i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtqi-personers levnadsvillkor och har utrett vilka mötesplatser som finns för unga hbtqi-personer.
Zarah Melander, utvecklingsledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

10.00: Regeringens ambition för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter
Regeringen har en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Regeringen har också utsett en rad myndigheter till hbtqi-strategiska. Varför är de utvalda? Vad innebär det att vara hbtqi-strategisk myndighet? Vad har regeringen för förväntningar på de hbtqi-strategiska myndigheterna? Vad är målen från strategin?
Marie Ek, Enheten för diskrimineringsfrågor, mänskliga rättigheter och barnrättspolitik vid Regeringskansliet.

10.10: Paus

10.25: Interaktiv föreläsning: Normkritisk pedagogik
Normkritisk pedagogik är ett begrepp som etablerats i Sverige under de senaste tio åren och som idag används inom långt fler områden än det pedagogiska. Men vad innebär begreppet, egentligen? Vari har begreppet sina teoretiska utgångspunkter, hur har förståelsen av begreppet förändrats och hur kan denna förändring förstås? Hur kan normkritiska perspektiv i pedagogiskt arbete användas för att utmana normer och maktrelationer i utbildningssammanhang? I denna interaktiva föreläsning får vi en nyanserad bild av vad normkritisk pedagogik är – men också viktiga tankeställare.
Lotta Björkman är i grunden gymnasielärare men är numera verksam som doktorand i pedagogik på Södertörns högskola, med fokus på likabehandlingsarbete i skolan ur ett elevperspektiv. Hon är, tillsammans med forskaren Janne Bromseth, redaktör för boken Normkritisk pedagogik – perspektiv, utmaningar och möjligheter (2019). 

11.40: Svåra frågor i klassrummet – hur kan skolan bemöta antidemokratiska uttryck?
Samtalen om demokrati, källkritik och mänskliga rättigheter är några av skolans viktiga uppgifter, men hur gör man? Allt fler lärare berättar om nya utmaningar i undervisningen när pålästa elever tagit intryck av extremistisk propaganda och ”alternativa fakta”. Många misstror också det skolan lär ut om demokrati och mänskliga rättigheter. Samtidigt är skolan för vissa elever den enda plats där de får chansen att möta andra budskap än de som de extremistiska miljöerna erbjuder. Forum för levande historia har tagit fram ett material om hur lärare och andra vuxna kan hantera extremistiska världsbilder och ta de svåra samtalen om förintelseförnekande, konspirationsteorier och alternativa fakta.
Stefan Andersson är projektledare vid Forum för levande historia och har lett myndighetens arbete med att ta fram handledningen Svåra frågor i klassrummet.

12.00: Avslutning.

ONSDAG 15 september 2021
KLOCKAN 9:00 till kl. 12:00
Online
För anställda vid statlig myndighet.
Anmälan senast 8 september.