Evenemang

Rapportlansering: Hur kan vi skydda barn från rasism i skolan?

FREDAG 27 AUGUSTI, ONLINE.

Den 27 augusti släpper Rädda Barnen rapporten ”Vuxna – vad gör dom?”, där barn i Sverige delat med sig av sina erfarenheter av rasism, diskriminering och trakasserier, och hur de upplever att vuxna hanterar det. Rapporten visar att rasism är en del av många barns vardag, och att vuxna i skolan behöver lära sig att se rasism, förhindra att det sker och agera när det hänt.

”Välkommen att lyssna på när vi tillsammans med forskaren och medförfattaren Markus Lundström, Mångkulturellt centrum, presenterar resultatet av rapporten. Efter presentationen bjuder vi in samhällsaktörer till samtal om hur samhället i stort, och skolan i synnerhet, kan arbeta framåt för att stärka barns rätt att inte diskrimineras.”

Livesänd rapportlansering och panelsamtal med Daniel Riazat, Vänsterpartiet, Roger Haddad, Liberalerna och Noria Manouchi, Moderaterna och Paula Örn, Socialdemokraterna.

Seminariet modereras av Maria Soares Lindberg, policyrådgivare på Rädda barnen.

Mer information.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV