Fempers

#metoo: Scenkonstens tystnadskultur under lupp

Anna Lundberg docent i genusvetenskap vid Linkpings universitet.

Tystnad om missförhållanden pekades i en kommissionsrapport ut som en av orsakerna till att sexuella kränkningar förekommer inom scenkonsten. Nu ska genusforskaren Anna Lundberg undersöka tystnadskulturen och hur den kan förebyggas.

Anna Lundberg, docent i genusvetenskap vid Linköpings universitet, tilldelas 3 881 000 kronor av Afa försäkring till ett nytt forskningsprojekt som ska undersöka tystnadskulturen inom scenkonsten. Dessutom ska verktyg för att förebygga och hantera trakasserier i branschen tas fram inom ramen för projektet.

– Trakasserier handlar inte bara om offer och förövare. Det handlar också om kollegor som ser vad som händer, och antingen inte säger något eller i bästa fall säger ifrån. Forskning har visat på ett samband mellan arbetsplatskultur, arbetsplatsens policy för kränkande särbehandling och trakasserier och medarbetarnas sätt att antingen vara tysta eller tala. Men man vet inte tillräckligt om vad som gör att den här typen av missförhållanden kan fortsätta, säger Anna Lundberg i ett pressmeddelande från Afa försäkring.

För att ta reda på det kommer verksamma inom scenkonsten att intervjuas, och observeras under repetitioner och möten. Även arbetsgivare kommer att intervjuas och policydokument studeras. I en avslutande del av projektet ska Anna Lundberg samarbeta med branschens parter, och ta fram ett metodstöd baserat på forskningen.

– Med hjälp av stödet kommer arbetstagare och arbetsgivare kunna diskutera hur man bör agera vid olika typer av kränkningar och trakasserier och få tillgång till metoder för att hantera dem. Det kan gälla hur man stöttar personer som drabbas av trakasserier, medarbetare som bevittnar övergrepp eller arbetsgivare som behöver hantera något som hänt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV