Nyheter

Våldsförebyggande program prövas i Göteborgs högstadieskolor

Teysir Subhi, lärare och Fi-politiker.

Samtliga partier förutom SD ställde sig på torsdagen bakom att använda det feministiska våldspreventiva verktyget Mentorer i våldsprevention (MVP) som pilotprojekt på högstadier i Göteborg. En delseger, enligt Teysir Subhi, fullmäktigeledamot för Feministiskt initiativ (Fi).

Den rödgrönrosa motionen som med brett stöd röstades igenom av fullmäktige innebär att våldförebyggande arbete genom MVP ska testas på högstadieskolor i Göteborg. Metoden har visat på lovande resultat i utvärderingar som Feministiskt perspektiv rapporterat om.

Utgångspunkten är att få barn själva att säga ifrån och ingripa mot kränkande ord och så kallade skojbråk, för att motverka en skolmiljö. Både elever och skolpersonal får öva på att se sambandet mellan lindrigt och grovt våld, och hur föreställningar om hur killar ska vara kan bidra till våld, med syftet att kunna frigöra sig från destruktiva normer och förväntningar.

– Våld bland unga uppstår inte ur tomma intet. Som lärare ser jag själv hur det är resultatet av lång process där en tuff jargong och gränsöverskridande beteende fått slå rot i en grupp, konstaterade Teysir Subhi i samband med att kommunstyrelsen gav motionen grönt ljus i mars.

I utbildningsnämnden har diskussioner om motionen redan tidigare lett till beslutet att olika våldförebyggande metoder ska införas på alla gymnasier.
Fi har länge drivit på för MVP, som bland annat införts i Stockholm.

– Jag kommer inte stanna vid ett pilotprojekt. Jag vill se ett införande i alla Göteborgs gymnasier och högstadier av MVP, och även ned i årskurs 6 och 5. Men detta är en bra början! betonar Subhi, som också är en av Fi:s två partiledare och har lovat verka för MVP, inte bara i alla kommuner där Fi är representerade utan även på riksnivå.