Evenemang

Demonstration för kvinnor i Afghanistan

FREDAG 3 SEPTEMBER, Stockholm

Vi samlas på Medborgarplatsen klockan 17:00 och 17:30 kommer vi börja marschera till Sergels torg i Centrala Stockholm. På Sergels torg kommer vi lyssna på våra talare.
– Vi marscherar och demonstrerar för kvinnor i Afghanistan.
– Den här demonstrationen kommer vara av och med kvinnor. Alla talare kommer vara kvinnor, ledningen, moderatorer och personal/vakter kommer vara kvinnor.
slagord, plakaten och banderoller kommer vara för kvinnor i Afghanistan.
– Alla kan delta i den här demonstrationen oavsett vem och hur en identifierar sig. Till exempel en man kan delta med sin fru med en plakat i handen “Jag stöttar min fru”
– Talibaner har tagit över Afghanistan den 16 e augusti 2021.
Under Talibanernas styre kommer främst kvinnor drabba mest av alla andra. I det krigsdrabbade landet i de 40 åren av krig har mest kvinnor betalat pris, kvinnor har blivit misshandlad, de har stenats till död, de har avrättats och hängts till död.
Under Talibanernas styre har kvinnor förlorat sina nyfödda barn, de har förlorat deras män i krig och de har tagits som sex slavar av Talibaner. Kvinnor och unga tjejer har blivit tvungna för tvångsgifte med talibans krigare. Ingen har gått levande från talibaner de har halshuggit tjejer och dödat nyfödda barn framför deras mammor. Man har sett Talibaner halshugga Shukria Tabassum i Zabul, Afghanistan. Hon var bara en 9-årig flicka. De har bränt och stenat Farkhunda till död, en kvinna i Kabul, rykten var att hon hade bränt koranen.
Vi kräver:
– ÖKA KVOTEN. Att Sverige beslutar om att öka kvoten för att ta emot fler skyddsbehövande från Afghanistan, vilket kommer ge asyl till fler kvinnor och barn som omöjligt kan fly till Europa själva i nuläget.

– ÖKAT MANDAT FÖR FN. Att Sverige driver på för att ge FN utökat mandat och ansvar att agera i och för Afghanistan. Detta uppdrag löper ut i september och säkerhetsrådet ska förlänga det, och därför finns alla möjligheter att utveckla och utöka det uppdraget.

– AMNESTI. Att Sveriges riksdag beslutar om en amnesti för de som flytt Afghanistan och beviljar permanenta uppehållstillstånd. Detta skulle ge många tjejer, mammor och döttrar en fristad från våldet som i dagsläget lever i plågsam väntan på utvisning.

Demonstration för kvinnor i Afghanistan
FREDAG 3 september
KLOCKAN 17:00
Sergels torg
Evenemang av Ung i Sverige