Nyheter

Utrikesskolade journalister ska bredda perspektiven på SVT

Christina Ågren, projektledare för Framtidens nyhetsakademi på SVT.

I höst startar utbildningen Ny kollega, som ska underlätta för journalister med erfarenhet eller utbildning från andra länder än Sverige att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Medieinstitutet Fojo ansvarar för utbildningen och SVT, som fått kritik för rasism och bristande inkludering, upplåter praktikplatser på sina lokala redaktioner.

Initiativet till utbildningsprogrammet Ny kollega kom från Reportrar utan gränser och har nu landat i ett samarbete där även Fojo, ICORN, Södra Vätterbygdens Folkhögskola och SVT ingår. Fojo har det övergripande ansvaret för utbildningen som vänder sig till personer som har en journalistisk arbetslivserfarenhet och/eller utbildning från ett annat land, men som ännu inte hunnit bli verksamma i Sverige. Kursen kommer bland annat att behandla svensk pressetik och publicistik, arbetssätt och nyhetsvärdering.

Syftet är att ge utrikesskolade journalister en grund som ska göra det lättare för dem att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden och få arbete på en nyhetsredaktion. Det långsiktiga målet är också att bredda perspektiven och kompetensen inom den svenska journalistkåren. Kursdeltagarna har efter avslutad kurs möjlighet till praktik på någon av SVT:s 40 lokalredaktioner.

Hos SVT är det paraplyprojektet Framtidens nyhetsakademi som driver satsningen. Projektets huvudsakliga syfte är att skapa förutsättningar för att bredda rekryteringen till SVT nyheter och sport, samt skapa förutsättningar för fler perspektiv.

Måste bli medvetna

I höstas fick public service-bolaget kritik från flera medarbetare som vittnade om diskriminering, rasism och bristande ledarskap. Efter det tog en grupp SVT-medarbetare initiativ till en intern rapport som bekräftar bilden, men Framtidens akademi och Ny kollega-programmet är inte direkt kopplade till det, säger Christina Ågren, projektledare för Framtidens nyhetsakademi.

– Vi vill göra den svenska journalistiken bättre, att nå alla och prata med alla är en utmaning för all journalistik. Det här är en bara en del i många insatser där vi tittar på hur vi kan jobba för att alla ska känna sig sedda, det görs på jättemånga olika sätt. Bland annat går alla chefer igenom inkluderande ledarskap och vi anordnar workshops för medarbetarna. Jag upplever inte att det finns rasism på SVT nyheter, men det är något vi i så fall måste bli medvetna om.

För ytterligare svar kring detta hänvisar Christina Ågren till Seher Yilmaz, som är ansvarig för Sverigespegling på SVT, aktuell med boken Vad jag pratar om när jag pratar om rasism.
 
När Framtidens nyhetsakademi startade hösten 2020 gjordes först en omvärldsanalys, där man kontaktade folkhögskolor, universitet och andra lärosäten som erbjuder journalistutbildningar, och frågade hur de tänker kring rekrytering och hur man kan bredda perspektiven.

– Vi kom fram till att de har samma utmaningar som vi. Det är personer med likartade bakgrunder, erfarenheter, språk och nätverk som söker till utbildningarna, förutom några undantag. Utifrån det har vi dels utvecklat introduktionen för praktikanter, dels startat upp en handledarutbildning där frågan om bredare perspektiv har lagts in som första moment. Den ges över hela företaget på olika redaktioner så att vi har likvärdigt praktikantmottagande. Det kanske inte märks så mycket utåt men tanken är att det ska vara ett stöd åt alla som kommer hit.

Vilka perspektiv är det ni vill ha in? 

– Det är så mycket, alltifrån vad man har med sig, just nu söker vi språk och nätverk, men det handlar också om stad och land och om kön till exempel. Det är sådant som vi alla brottas med som journalister, en alltmer individualiserad värld där vi behöver nå ut på ett annat sätt.

Arbetsmarknad i förändring

De tidigare så eftertraktade journalistutbildningarna har inte längre samma dragningskraft, konstaterar Christina Ågren.

– Även utbildningarna frågar sig vad det här beror på. Jag vet inte om det är journalistyrket i sig, att det finns många andra möjligheter att uttrycka sig i bloggar och liknande. Det är inte heller en arbetsmarknad som beskrivs som särskilt lockande. De universitetsutbildningar som följer upp sina studenter ser att de får jobb, men det är inte riktigt den bilden som finns ute. De som inte har en relation till den svenska journalistiken, som kommer till Sverige, söker kanske en tryggare utbildning och försörjning.

Ny kollega drar igång den 29 september och hittills har drygt 70 ansökningar kommit in. Utbildningen sker på distans förutom tre tillfällen på plats, sedan följer fyra månaders praktik. SVT upplåter tolv praktikplatser, i första hand på de lokala redaktionerna, som Christina Ågren anser är de bästa praktikplatserna, ”där får man lära sig allt”.

Sista ansökningsdag är 5 september. För att komma ifråga behöver den sökande journalistutbildning eller arbetslivserfarenhet som journalist från ett annat land och grundläggande kunskaper i svenska samt mycket goda kunskaper i minst ett annat språk, förutom engelska.