Nyheter

Regeringen vill stärka utrikes födda kvinnors chans till arbete

Märta Stenevi (MP), jämställdhets- och bostadsminister.

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att ta fram förslag på insatser som kan stärka utrikes födda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden, och undersöka hur samverkan mellan olika aktörer fungerar.

Vägen till ett jobb i Sverige är längre för utrikes födda kvinnor än utrikes födda män. Detta oavsett utbildningsnivå. En stor grupp kvinnor nås inte heller av etableringsstödjande insatser.

Det är just denna grupp regeringen vill hitta möjligheter att stärka med insatser som Jämställdhetsmyndigheten ska föreslå.

– Att stärka utrikes födda kvinnors möjlighet till jobb och egen försörjning är oerhört viktigt både för den ekonomiska jämställdheten och för kvinnors makt över sina egna liv, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Som grund för förslagen till insatser ska Jämställdhetsmyndigheten undersöka hur samverkan mellan myndigheter och andra centrala aktörer som möter de berörda kvinnorna fungeras och kan förbättras, men också arbetsgivares incitament att anställa kvinnor som saknar arbetslivserfarenhet i Sverige.

1,5 miljoner kronor avsätts till Jämställdhetsmyndigheten för att genomföra uppdraget, som ska redovisas senast 31 mars 2022.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV