Nyheter

Tillit i rättsprocesser vid sexualbrott behöver säkras

Tilliten till rättsväsendet minskar efter polisanmälan och rättsprocess vid sexualbrott. Det uppger majoriteten av de svarande i en enkätstudie som föreningen Storasyster presenterade i en ny rapport på torsdagen.

Storasyster är en stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. I Storasysterrapporten 2021 lyfter organisationen det faktum att för en stor andel, 63 procent, av de som polisanmält sexualbrott och genomgått en rättsprocess har tilliten till rättsväsendet försämrats.

Sexualbrottsutsatta som söker stöd hos Storasyster har genom åren berättat både om polisutredningar och rättsprocesser som försämrat deras mående, och fall där allt går rätt till. Detta oavsett utgång i det enskilda fallet, konstaterar Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare för Storasyster, i en kommentar.

– Vi hoppas med denna rapport kunna bidra till att fler sexualbrottsutsatta ges möjlighet till en positiv upplevelse av kontakten med det svenska rättsväsendet, och att fler ska kunna ges juridisk upprättelse, säger Bödker Pedersen.

Mörkertalet för sexualbrott är stort och få förövare ställs inför rätta, och den utsatta får ofta betala ett högt pris för konsekvenserna. Storasyster ser därför ett stort behov av att förbättra situationen för utsatta som väljer att polisanmäla sexualbrott.

Den nya rapporten belyser, förutom enkätstudien, vilka förutsättningar som krävs för en sådan utveckling. Det handlar bland annat om att höja kvaliteten i utredningarna, att stärka kunskapen om sexuellt våld och bemötande av utsatta inom polis- och åklagarmyndigheten samt att ge bättre information om var den utsatta kan vända sig för stöd efter att ha utsatts för sexuellt våld, men också om den brottsutsattas rättigheter och hur utredningen fortskrider.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV