Nyheter

Texas totalförbjuder abort

Lagstiftarna i Texas samlade bakom guvernören Greg Abbott när han undertecknade den nya abortlagen i maj.

I strid mot USA:s konstitution har delstaten Texas antagit en lag som omöjliggör alla aborter efter graviditetsvecka sex. Det innebär i praktiken ett totalförbud, och enligt RFSU är risken stor att fler delstater följer efter.

Eftersom den nya lagen, som benämns SB8, strider mot konstitutionen hade den kunnat stoppas av Högsta domstolen (HD). Den konservativa majoriteten valde dock att släppa igenom lagen. Därmed trädde den i kraft natten till onsdagen.

Enligt tidigare HD-beslutet ”Roe v Wade” från 1973 får delstaterna inte förbjuda aborter som sker innan fostret är livsdugligt, omkring vecka 22-24. Detta kringgås i SB8 genom att det är medborgarna, snarare än delstaten, som åläggs att upprätthålla lagen. Därmed finns ingen möjlighet för abortkliniker att stämma företrädare för delstaten i federal domstol för det brott mot konstitutionen som inskränkningen av aborträtten utgör, vilket framgår av en artikel i Slate.

Människorättsorganisationen ACLU kallar lagen ”en fullskalig attack på patienter, våra vårdgivare och våra stödsystem”. Lagen innebär att många kommer att tvingas gå igenom oönskade graviditeter, men också en form av angiverisystem där antiaborträttsaktivister ser till att lagen efterlevs.

Genom en belöning på minst 10 000 dollar (motsvarande omkring 86 000 kronor) uppmuntras enskilda medborgare i Texas att stämma vårdinrättningar, läkare, organisationer eller privatpersoner som utför eller bidrar – eller kan misstänkas vilja bidra – till abort efter sjätte graviditetsveckan. Om en abortklinik stäms, och förlorar i domstol, stipulerar lagen dessutom att kliniken måste stängas ner.

Särskilt hårt kommer den nya abortlagen att slå mot svarta kvinnor, konstaterar ACLU. I Texas, där aborträtten redan tidigare var hårt begränsad, är också mödradödligheten bland de högsta i USA och västvärlden. Och svarta födande löper tre gånger större risk att dö under eller i nära anslutning till förlossningen än vita.

”Det här är en katastrof för rasrättvisa och ekonomisk rättvisa. Årtionden av rasism och strukturell ojämlikhet inom hälso- och sjukvården har lämnat svarta och latinska människor, och alla som kämpar för sin överlevnad, med få alternativ till den grymma verklighet som politiker i Texas har skapat”, skriver ACLU på Twitter.

I samband med att lagen trädde i kraft twittrade Texas guvernör Greg Abbott:

”Ingen frihet är mer dyrbar än livet självt. Från och med idag kommer alla ofödda barn med hjärtslag att skyddas från abortens härjningar.”

SB8 innebär i praktiken ett totalförbud mot abort, då få vet om sin graviditet redan i vecka sex. Dessutom görs inga undantag för gravida som utsatts för incest eller våldtäkt, vilket RFSU uppmärksammar i ett pressmeddelande.

– Detta kommer drabba i stort sett alla kvinnor som behöver en abort och det är som vanligt de mest utsatta som blir lidande. De som inte har tillgångar eller resurser att söka vård i en annan delstat, säger Kristina Castell, sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU.

Risken är också överhängande, enligt RFSU, att lagändringen i Texas banar väg för liknande lagstiftning i fler delstater. De strikta begränsningar av delstaternas självbestämmande gällande aborträtten, som fastslogs genom Roe v Wade, har nu satts ur spel.

Och flera konservativa delstaters politiker har liksom Texas försökt hävda livsduglighet från första hjärtslaget, men fram till nu har deras lagförslag alltid stoppats.

– Vi var oroliga över att detta skulle hända, men hoppades in i det sista att HD skulle stoppa lagförslaget, säger Castell.