Nyheter

Federal kamp ska skydda aborträtten i Texas

Norma McCorvey (Jane Roe i den banbrytande aborträttsdomen från 1973) med advokat Gloria Allred vid Högsta domstolen 1989.

Justetiedepartementet i USA kommer att vidta åtgärder för säkra kvinnors rätt till abort sedan landets mest långtgående abortrestriktioner trädde i kraft i Texas förra veckan. Detta med stöd av den federala lagen om fri tillgång till klinikentréer.

Federala åklagare utforskar nu akut alla alternativ för att utmana vad som i praktiken utgör ett i det närmaste totalt abortförbud. Ett förbud som dessutom ska övervakas av medborgarna i Texas.

Företrädare för justitiedepartementet har även kontaktat åklagare och FBI-utredare i Texas för att diskutera hur federala bestämmelser ska genomdrivas.

– Departementet kommer att erbjuda stöd från den federala brottsbekämpningen när en abortklinik eller ett centrum för reproduktiv hälsa är under attack. Vi kommer inte att acceptera våld mot de som söker eller erbjuder reproduktiv vård, säger riksåklagaren Merrick Garland i ett uttalande på måndagen, rapporterar The Guardian.

Den nya abortlagen i Texas kriminaliserar inte den som genomgår en abort. Istället uppmanar den medborgarna i delstaten att driva civila rättsprocesser mot alla som hjälper till, eller vill bidra till, att en abort genomförs.

De fem konservativa ledamöter som utgör majoriteten i Högsta domstolen (HD), vägrade blockera lagen, medan såväl de progressiva tre som överdomaren John Roberts publicerat skarpa reservationer mot agerandet.

Konstruktionen kringgår aborträtten som den tidigare etablerats genom tidigare HD-beslutet Roe v Wade, och kan komma att kopieras av fler delstater. Den öppnar dessutom enligt kritiker för både medborgargarden och en flodvåg av anmälningar från abortmotståndare, där den som vinner belönas med summor på motsvarande 86 000 kronor och uppåt för att sätta stopp för abortvård.

Abortmotståndare som sett fram emot att lagen ska träda i kraft har redan startat en ”visselblåsarsajt”. Försök att få sajten nedstängd har misslyckats, samtidigt som Tiktok-användare översvämmat den med falska anmälningar.

USA:s president Joe Biden kallar lagen grundlagsvidrig och lovar att omgående involvera hela regeringen i att vidta åtgärder för att motverka effekterna så snart möjligt. Samtidigt konstaterar han att ”det finns en gräns för vad den federala regeringen kan göra”.

Vice president Kamala Harris twittrar:

”Vi kommer inte att stå bredvid och låta vår nation återgå till dagarna med aborter på bakgator. Vi kommer att använda alla verktyg vi har för att försvara rätten till säker och laglig abort. Vi kommer att bekämpa detta.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV