Nyheter

”Egentligen handlar detta inte alls om oss”

Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi.

Grovt förtal står det på överklagan när Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil kräver upprättelse, nu i hovrätten, för den tidigare S-politikern Ann-Sofie Hermanssons bloggande. 
 – Men egentligen handlar detta inte alls om oss, säger Maimuna Abdullahi.

Allt började för tre år sedan, i mars 2018, när en filmvisning med efterföljande panelsamtal där Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil skulle medverka ställdes in. Någon vecka senare la Ann-Sofie Hermansson upp sitt första blogginlägg om händelsen under rubriken ”Dalta inte med extremister”. Maimuna Abdullahi minns det som att en före detta kollega hörde av sig och berättade för henne om blogginlägget. Fatima Doubakil säger att bloggen var en överraskning minst sagt.

– Vi hade haft samverkan med Göteborgs stad tidigare, det var inget konstigt, så bloggandet var en överraskning, sen kom drevet och alla turer på olika fronter, säger Fatima Doubakil.

Både Abdullahi och Doubakil påpekar att debatten under våren 2018 kom att handla om kulturyttringar, i detta fall, filmen Burka songs 2.0, och på vilket avstånd politiker skulle hålla sig till kulturen.

– De kulturpersoner som kom till tals pratade för filmen, kulturens roll, inte för oss, säger Fatima Doubakil.

Villkorad debatt

Samtidigt som kritiken mot stadens agerande var stundtals hård från bland andra Göteborgspostens (GP) kulturchef och filmens regissör Hanna Högstedt fortsatte den dåvarande ordföranden i kommunstyrelsen Ann-Sofie Hermansson att blogga om Abdullahi och Doubakil.

– Det var på bloggen hon bemötte kritik mot sig själv, det var där hon gav utlopp för offentlig debatt, inte i GP, där vi hade fått genmäle, säger Maimuna Abdullahi.

Abdullahi och Doubakil upplevde att de hade få, om några möjligheter att göra sig hörda, och att de i så fall var hårt villkorade av de som skulle publicera.

– Om vi får vara med under oerhört dikterade villkor, är det meningsfullt att föra en debatt då? undrar Maimuna Abdullahi.

De såg ingen annan utväg än att göra en polisanmälan, som ganska omgående lades ner.

Samtidigt eskalerar situationen, debatten lever sitt eget liv, utan Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil.

– En kulturinstitution skulle ha samtal om debatten med Ann-Sofie och Hanna (filmens regissör reds anm.) men utan oss, vi får inte komma in, säger Fatima Doubakil.

Svårbemötta påståenden

Någonstans här formuleras tanken på det enskilda åtalet, där de också ger Ann-Sofie Hermansson en möjlighet att sätta punkt utan rättegång.

– Om hon tar bort blogginläggen och ber om ursäkt så blir det inget åtal, förklarar Fatima Doubakil.

Men Ann-Sofie Hermansson vägrar.

Nu är de i hovrätten. Under åren som gått har de blivit mer vana att förklara och bemöta påståenden om dem, men de menar också att förtalsstämningen hjälpt till.

– Tystnad ses som ett medgivande, nu säger vi, ok det här stämmer inte, säger Maimuna Abdullahi.

Påverkan på livet har ändå varit stor, engagemang har ställts in och mycket tid måste läggas på att tydliggöra vad som hänt. För tre år sedan blev de kallade terrorister på en blogg, i hovrätten i onsdags menade Ann-Sofie Hermanssons advokat Allan Stutzinsky att de vill bygga en gudsstat med sharialagar.

– Hur bemöter vi det? Ska jag säga, ”jag ska inte bygga ett kalifat”, säger Maimuna Abdullahi och fortsätter: det handlar inte om oss, de handlar om att skicka en signal om att vi inte ska försöka ta ton i förhållande till makten.

– De disciplinerar oss, säger Fatima Doubakil.

– De vill döda debatten om utrikespolitik, säkerhetspolitik, strukturell rasism och fördelningspolitik, säger Maimuna Abdullahi.

Ny prövning av skälig grund

Som Feministiskt perspektiv tidigare rapporterat så menar JO att Göteborgs stads agerande innebar en inskränkning av yttrandefriheten, när panelsamtalet stoppades.

I hovrätten hoppas Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil med hjälp av sakkunniga vittnen bevisa att extremist ska ses som ett begrepp med sakligt innehåll och inte bara som ett negativt värdeomdöme, och därmed ska prövas enligt förtalsbestämmelserna

– Det är viktigt att pröva extremistbegreppet i förhållande till muslimer, säger Maimuna Abdullahi.

Tingsrättens bedömning om att Ann-Sofie Hermansson hade skälig grund att sprida uppgifterna om att Abdullahi och Doubakil hade ”försvarat terrorister och avfärdat antiterrorinsatser mot bland annat ”IS-krigare” ser de också fram emot att hovrätten synar.

– När Ann-Sofie Hermansson började blogga visste hon inte vilka vi var, därför hade hon inte skälig grund, säger Fatima Doubakil.
Trots de senaste årens turbulens är Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil lugna och snudd på förväntansfulla inför framtiden.

– Hovrätten tycker det är intressant nog att pröva, vi hoppas de får förhålla sig till förtalsbestämmelserna, det är det enda vi kan hoppas på, säger Maimuna Abdullahi.

Den 30 september klockan 11 meddelar hovrätten sin dom.

Fotnot: Fempers nyheter har sökt Ann-Sofie Hermansson för en intervju men hon har avböjt.