Nyheter

Historisk dom kan säkra aborträtten i Mexiko

”Underjordisk abort mördar friheten.

Natten till onsdagen svensk tid kom det historiska beskedet från Mexikos högsta domstol – det strider mot konstitutionen att kriminalisera abort. Feminister och människorättsaktivister ser detta som ett första steg mot säkrad aborträtt i hela landet.

Strax efter att USA:s högsta domstol släppt igenom abortförbudet i Texas kommer ett efterlängtat besked för mexikanska kvinnorättsaktivister. Att kriminalisera abort strider mot landets konstitution.

Målet som Mexikos högsta domstol har prövat gäller delstaten Coahuila, där den som genomgår eller  utför en abort riskerar fängelse i upp till tre år. För fyra år sedan tog dåvarande riksåklagaren strid mot den bestämmelsen i högsta domstolen.

Högsta domstolen har nu gett riksåklagaren rätt och slår i ett enhälligt beslut fast att abortförbudet kränker kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, rapporterar den feministiska nyhetsbyrån Cimac.

Vägledande beslut

Två av organisationerna som är pådrivande i kampen för aborträtt i Mexiko, Ipas och Católicas por el derecho a decidir (Katoliker för rätten att välja) konstaterar i ett gemensamt uttalande att domstolen har: ”framhållit att kvinnor åtnjuter rätten till reproduktivt självbestämmande som är kopplat till människans värdighet, erkänt moderskap som en frivillig fråga, det vill säga att mexikanska kvinnor har rätt att bestämma om de vill bli mammor eller inte, och betonat att de är autonoma varelser som kan njuta av sin sexualitet utifrån sina egna övertygelser”.

Ipas och Católicas por el derecho a decidir kallar domen en historisk seger för kvinnors kamp som skapar prejudikat för framtida diskussioner om abort i landet. María Antonieta Alcalde Castro, Ipas chef för Centralamerika och Mexiko, säger att den innebär ett viktigt framsteg i erkännandet av kvinnors reproduktiva rättigheter:

– Ledamöterna i högstadomstolen visar att den lagstiftningsväg som landet bör följa är att avkriminalisera abort. Ingen kvinna ska kriminaliseras för att hon använder sin beslutsrätt.

Mycket återstår

För att aborträtten ska säkras i hela landet behövs lokala lagändringar. Yolanda Molina Reyes, jurist på Gire, oberoende organisation för sexualupplysning, poängterar att Mexiko är en federation och att delstaternas utrymme att stifta egna lagar om brott är långtgående.

Av Mexikos 32 delstater är det bara fyra som har avkriminaliserat abort, Mexiko city, Oaxaca, Hidalgo och Veracruz, konstaterar Cimac. Och högsta domstolens beslut får bara direkt effekt i Coahuila. Därför kräver organisationerna att samtliga delstater där kvinnors reproduktiva beslut är kriminaliserade bekräftar domen genom att avkriminalisera abort.

Även den mexikanska jämställdhetsmyndigheten Inmujeres uppmanar i ett officiellt uttalande federala och lokala domare att säkerställa att högsta domstolens beslut erkänns som obligatoriskt och tillämpas vid rättsprocesser framöver:

”På Inmujeres firar vi detta stora framsteg som en seger för feministiska rörelsers och kvinnorörelsers historiska kamp för rättigheter och rättvisa.”

Seger i långdragen kamp

Cimac rapporterar också om feministers, ungdomars och mödrars firande på gator och sociala medier med färgbomber, plakat och slagord som ”vi måste abortera, vi måste abortera detta patriarkala system” och ”abort är inte längre ett brott i Coahuila”. Samt, inte minst, den gröna sjal som blivit symbol i kampen för aborträtt i hela Latinamerika.

I Coahuila manifesterade aktivister sitt stöd till domstolsbeslutet bland annat genom att knyta gröna sjalar på statyer, och välkomnade bekräftelsen på att ”moderskap ska vara önskat” eller inte bli av alls.

Nyheter

Posttraumatiskt stressyndrom hos åtta av tio i svensk sexindustri

Interiör från porrklubben Blue Vision i Stockholm.

Åtta av tio personer med erfarenhet av svensk sexindustri har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det visar en ny studie från Prostitution research and education (PRE).

Den ideella organisationen PRE bedriver forskning om prostitution, pornografi och trafficking, samt opinionsbildar för alternativ och vård till kvinnor i prostitution. PRE erbjuder även utbildning och konsultation till forskare, överlevande, allmänhet och beslutsfattare, med målet att avskaffa prostitution. I förra veckan presenterade de en studie

105 kvinnor och män med erfarenhet av den svenska sexindustrin intervjuades i den treåriga studie som USA-baserade ideella organisationen PRE publicerade förra veckan. 81 procent av dem har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Siffran sticker ut, konstaterar PRE, som i jämförelse lyfter fram att 29 procent av amerikanska krigsveteraner som deltagit i Irak-kriget fått diagnosen någon gång under sitt liv.

Andelen i studien som utsatts för våldtäkt inom svensk sexindustri är också hög, 84 procent. Förövarna uppges vara sexköpare, pojkvänner, hallickar, pornografiproducenter, porrskådespelare, porregissörer och porrkonsumenter.

Av studien framgår även att:

• 50 procent av respondenterna identifierar sig som svenskar, den andra hälften som invandrare eller med ”multietnisk kulturell bakgrund”.

• En tredjedel av dem som inte identifierade sig som etniskt svenska har upplevt rasistiska verbala kränkningar relaterade till deras hudfärg, kulturella eller religiösa bakgrund.

• 80 procent av all prostitution skedde i privata hem, hotell eller vid privata fester.

• 64 procent uppger att de har filmats eller fotograferats i prostitution utan att de har givit sitt samtycke till det.

• Bland de som medverkat i produktion av pornografi uppger 71 procent att de har tvingats att utföra sexuella handlingar de inte velat utföra.

• 27 procent har hindrats från att använda kondom under pornografiproduktion.

• Hälften av respondenterna har ägnat sig åt ”transaktionssex” eller ”överlevnadssex”, vilket enligt PRE återspeglar deras fattigdom och brist på alternativ.

Någon tydlig skillnad mellan hur man annonserar för pornografi eller sexköp finns inte, uppger de medverkande i studien.