Nyheter

Nytt hopp om bättre vård vid endometrios

Platser i kroppen där endometrios lokaliserats.

Forskare kan ha hittat en ny möjlighet att behandla endometrios, rapporterar tidskriften Science. Genom att blockera en gen, är förhoppningen att obehag och inflammation ska minska.

Efter över två decennier av intensiv genforskning har forskare hittat en gen som när den blockerats, vid tester på möss, har visat sig kunna minska obehag och inflammation.

Linda Griffith, bioingenjör som studerar endometrios vid MIT i Massachusetts, USA, kallar upptäckten magnifik, men varnar för att den potentiella behandlingen troligen bara kan lindra symtomen hos vissa patienter, då sjukdomen är komplex.

Endometrios är en sjukdom som kan orsaka svåra smärtor och sammanväxningar i magen hos personer med livmoder, och enligt uppskattningar är var tionde kvinna mer eller mindre drabbad.

Cystor och sammanväxningar efter ärrbildning kan behöva opereras. Sjukdomen är kronisk och kräver ofta hormonbehandningar som kan ta flera månader att ställa in, samt ge biverkningar som huvudvärk, humörsvängningar och huvudvärk. Och för en del hjälper behandlingarna ändå inte alls.

Krina Zondervan, endometriosforskare vid Oxford-universitet, som har lett den nya forskningsstudien, och säger att arbetet präglats av kärlek och bygger på forskning som sträcker sig tillbaka till 90-talet. Då visste ingen vilka gener som bidrar till sjukdomen.

Nu har den berörda regionen i arvsmassan identifierats, men Zondervan poängterar att den i sig omfattar hundratals gener. Att hitta den gen som forskarna nu sätter sitt hopp, NPSR1, till har tagit flera års detektivarbete. Den har tidigare inte kopplats till endometrios, men däremot till andra inflammationssjukdomar som astma och reumatisk artrit.

Endometriosforskaren Stacy McAllister, som verkar vid Emory-universitetet och inte själv medverkat i studien, säger att arbetet som forskarna bedrivit är heroiskt. Men hon vill gärna se bekräftat att NPSR1 kan hjälpa mot kronisk smärta, inte bara minska besvär på kort sikt.

Att inte alla endometriospatienter bär på genen är en komplicerande faktor, konstaterar Linda Griffith.

– Det här är anledningen till att det är så förbannat svårt att göra framsteg när det gäller den här sjukdomen. Endometrios är troligen inte en enda sjukdom.

Nästa steg i just den här forskningen blir att pröva behandlingen på apor, som bär på NPSR1, för att se om samma förbättringar kan ses hos dem.