Nyheter

”Vården måste få kosta” 

Tuija Roberntz, politiskt engagerad timvikarie inom omsorgen.

I samband med regionpolitikernas möte på tisdagskvällen hålls en stor demonstration utanför landstingshuset i Stockholm. Fempers nyheter ställde tre frågor till Tuija Roberntz, en av arrangörerna.

”I Sverige är pandemin snart besegrad tack vare alla hjältemodiga insatser från vårdpersonal på våra gemensamt ägda sjukhus. Istället för att belönas med bättre arbetsvillkor och fler kollegor straffas vi med ytterligare neddragningar. Nu senast på Södersjukhuset, med ytterligare personalnedskärningar på 79 miljoner kronor”, skriver arrangörerna – En annan vård är möjlig, Syndikalisterna (SAC) och Socialistiska vårdarbetare i inbjudan till demonstrationen.

De konstaterar också att Sverige redan innan covid-19 hade det lägsta antalet vårdplatser per capita av EU-länderna, och framhåller att privatiseringar lett till personalflykt som dränerar den offentliga vården:

”Utarbetad vårdpersonal tvingas vårda patienter i korridorerna, samtidigt som privata nätläkartjänster och vårdbolag skär guld med täljkniv.”

I vårdarbetares berättelser om situationen på initiativets hemsida finns en tydlig frustration. Tuija Roberntz är en av de som nu kräver att platsbristen och dräneringen av den gemensamt ägda sjukvården upphör.

Vilken är din roll i detta och vad ligger bakom ditt engagemang i frågan?

”Jag är en av arrangörerna, jag jobbar själv som timvikarie inom omsorgen och är politiskt engagerad. Omsorg och vård är helt fundamentalt för att ett samhälle ska fungera och människor kunna leva. I nuläget ser vi hur vården och vårdarbetare inte prioriteras överhuvudtaget. Vittnesmålen från sjukhusen är skrämmande!”

”Det handlar bland annat om patienter som dör i väntan på vård och inbeordningar av redan slutkörd personal! Den enklare vården flyttas över till privata aktörer som gör vinst på den, samtidigt som förhållandena för de som jobbar för det offentliga blir allt sämre. Vården måste få kosta: att inte låta den göra det drabbar arbetare, patienter och hela samhället.”

Hur har uppslutningen varit i förberedelserna?

”Vi är ett gäng som har haft kontakt och planerat sen i våras. I helgen anordnade SBAR och SAC en tvärfacklig omvårdnadskonferens! Vi i demonstrationsgruppen höll en plakat- och banderollworkshop. Då fick vi en hel del hjälp från andra vårdarbetare med att komma på slagord och måla snygga och slagkraftiga plakat och banderoller!”

Vad förväntar du dig att demonstrationen ska leda till?

”Vi vill hålla de styrande politikerna i Stockholms läns landsting ansvariga för den situation de skapat! Vi förväntar oss ett slut på privatiseringarna och att fler vårdplatser öppnas på våra gemensamma sjukhus. Detta kräver fast och kunnig bemanning som har anställningstrygghet och adekvat lön! Vi hoppas också att få med oss fler i kampen för vården och att fler inspireras till att organisera sig på sina arbetsplatser.”