Evenemang

Sverige: Stoppa frihandelsavtalet EU-Mercosur!

ONSDAG 15 SEPTEMBER, STOCKHOLM

På internationella dagen för demokrati 15 september samlas vi på Mynttorget för att kräva att Sverige säger NEJ till frihandelsavtalet mellan EU och tullunionen Mercosur (Brasilien, Paraguay, Uruguay and Argentina) samt ansluter sig till övriga europeiska länder som vägrar att ratificera det.

Stop EU-Mercosur Sverige är en koalition som består av 13 olika civilsamhällesorganisationer. Vi har haft dialoger med regeringen gällande EU-Mercosuravtalet. Vi har begärt att få överlämna till regeringen tusentals underskrifter från svenska medborgare som vill att Sverige säger NEJ till avtalet. Men vi lyckades inte få regeringen att träffa oss.
Därför går vi ut på gatan, för att få beslutfattare att lyssna.
Alla är välkomna!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Använd gärna munskydd och håll hela tiden avstånd från andra deltagare.
Vi avstår från alla former av diskriminering och rasism. Vi avstår från hatprat och andra våldsamma uttryck. Detta är en fredlig demonstration.
Programpunkter annonseras inom kort!

BAKGRUND: Sverige är ett av de 8 länder i EU som vill att avtalet ratificieras så fort som möjligt, trots alla varningar om dess väntade negativa effekter.
Den politiska kontexten i Latinamerika av kränkning av människor och framförallt urfolks rättigheter, bör inte belönas.
Den nya rapporten från FN:s klimatpanel IPCC bekräftar att tiden för att förhindra en enorm förvärring av klimatförändringarna rinner ut, och att business as usual inte är ett alternativ.
Dessutom förlorar små- och medelstora naturbrukare (jordbruk, skog, renskötsel, fiske etc.) sina uppehällen, medan samhällets försörjning och beredskap försvinner och landskapen homogeniseras av exportinriktad industriproduktion.
Frihandelsdelen av associationsavtalet EU-Mercosur behöver stoppas, och göras om från grunden. Framtida handelsavtal mellan EU och Mercosur behöver underordnas internationella konventioner kring biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och klimaträttvisa, i alla stadier.
Läs mer här.

PROGRAM:
16:00: Vi samlas på Mynttorget för tal och musik. Kom gärna med egna affischer och banderoller!
17:00: Vi går till Gustav Adolfs torg, framför Utrikesdepartamentet.
Tal och musik.
Manifestation vid Miljödepartamentet och Näringslivsdepartamentet
19:00 SLUT.

Sverige: Stoppa frihandelsavtalet EU-Mercosur!
ONSDAG 15 SEPTEMBER
KLOCKAN 16:00 –19:00
Mynttorget, Stockholm
Evenemang av Jordens Vänner / Friends of the Earth Sweden, Greenpeace Sverige och 9 andra