Debatt

Ta inte bort äldres ledsagning!

Denise Cresso och Åsa Nilsen, Fi Göteborg.

Varje beslut kring ledsagning ska fattas utifrån en persons behov, men i Göteborg dras insatser in baserat på ålder. Det lever varken upp till rådande lagstiftning eller internationella konventioner om mänskliga rättigheter, konstaterar Denise Cresso och Åsa Nilsen (Fi).

Vad händer för en person på 65-årsdagen? Ja, numera inte så mycket för de flesta. Vissa går i pension, andra kanske går ned i deltid, men i övrigt rullar livet på. Den förut så fasta pensionsåldern är nu flexibel och 65+ ses som en aktiv period i livet.

Om det då inte är en person med en normbrytande funktionalitet som fyller 65 år. För den som är beroende av Göteborgs stads insatser för ledsagning, till exempel synskadade eller vissa rörelsehindrade, förändras livet drastiskt.

Om du vill fortsätta ditt arbetsliv efter 65 år så minskar din möjlighet till ett aktivt liv utanför jobbet. Enkla saker som att handla och läsa post får din partner göra eller så får du betala för hemtjänst. Någon timme kan du motionera eller gå på teater eller bio men inte fika med en vän.

Allt som du gjort med en ledsagare, anses du plötsligt ha mycket lägre behov av samma dag som du råkar fylla 65 år. Antal beviljade timmar för ledsagning sänks kraftigt.

För den som inte klarar sig själv utanför hemmet blir konsekvenserna stora. Kläder och andra sällanköpsvaror anses du enbart behöva handla två gånger per halvår – glöm rea och extrapriser. Du kan få ett par timmar i veckan för gym, men du kan inte längre gå på en promenad. Du kan få gå till apoteket en timme per månad, men inte till en livsmedelsaffär.

Personer med ledsagning jobbar som andra. Vissa fortsätter på jobbet efter 65, andra går i pension. Men istället för att få bli mer aktiva som många andra som får mer fritid så finns plötsligt ingen ledsagning att tillgå.

Andra kan börja åka på resor, ta hand om trädgården, kanske börja springa en runda varje morgon eller gå på gym, gå på konserter eller annat som vi vill se i det åldersvänliga Göteborg. Men inte de personer som är beroende av ledsagning för att kunna ta sig ut i samhället.

Hur kunde det bli så tokigt? Det enkla svaret är att när du fyller 65 år så upphör ditt beslut om ledsagning på grund av funktionsnedsättning. Istället räknas du som äldre över en natt och då gäller en helt annan riktlinje.

Göteborgs stad har oflexibla regelverk i förhållande till lagstiftningarna LSS och Sol, och har ännu inte uppdaterat dessa som andra kommuner gjort. I augusti presenterades en genomlysning av ledsagningen i Göteborg, och den nybildade nämnden för funktionsstöd arbetar vidare med att ta fram förslag på förändringar, men detta mest uppenbara fel är inte på väg att rättas till.

Det är diskriminerande på grund av ålder och funktion, men det påverkar också jämställdheten. Sveriges riksdag har antagit jämställdhetsmålet att det obetalda hemarbetet ska delas lika. Men det gäller tydligen inte för en person med normbrytande funktionalitet – där förväntas partnern sköta all markservice när en fyllt 65 år.

Det här vill vi i Feministiskt initiativ ändra på. Vi ser att varje beslut kring ledsagning bör fattas utifrån en persons behov, och att det är orimligt med helt olika bedömningar för en 64-åring och en 65-åring. Vi vill att de som har haft ledsagning sedan innan ska fortsätta få sin insats i väntan på att nya riktlinjer tas fram.

Att ständigt kämpa för självklarheter tröttar ut. Många av oss med en normbrytande funktionalitet har redan gett upp.

Vi orkar inte bry oss om att det kommer olika hemtjänst varje dag, att vi får ta dyrare varor istället för extrapriser, att vi inte kan gå ut en solig dag. Trots att det är vår rätt, enligt lagstiftning, konventioner och stadens egna styrdokument.

Mycket behöver ändras på nationell nivå. Med Feministiskt initiativs krav att funktionsrättskonvention ska bli svensk lag skulle det inte vara möjligt för kommuner att fatta sådana här beslut som begränsar en människas liv. Det är möjligt – barnkonventionen blev lag 2020.

I ord är enigheten stor bland de politiska partierna att även personer med normbrytande funktionalitet har fulla mänskliga rättigheter. Men i handling så gör de flesta partier extremt lite på området funktionsrätt.

Hur ledsagningen i Göteborg ska fungera kommer upp för beslut under hösten. I dagsläget finns tyvärr, på otydliga grunder, en skarp 65-årsgräns. I andra storstadskommuner som Malmö och Stockholm bedöms en persons behov av stöd mer individuellt och inte kopplat till grupp eller ålder.

Så måste också Göteborg tolka lagen tills nya riktlinjer tagits fram. Allt annat är åldersdiskriminering. Vi uppmanar andra partier i Göteborg, gå med oss i denna fråga. Snacka går ju men nu är dags för verkstad!

Denise Cresso är funktionsrättspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ, ersättare i äldre- samt vård- och omsorgsnämnden i Göteborg

Åsa Nilsen är 2:a vice ordförande i nämnden för funktionsstöd för Feministiskt initiativ i Göteborg

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV