Evenemang

Internationella Fredsdagen 40 år!

TISDAG 21 SEPTEMBER, ONLINE

Den 21 september fyller internationella fredsdagen 40 år. Dagen skapades som en vädjan till alla världens länder om ett dygns eldupphör. 79,5 miljoner människor är på flykt från krig och väpnade konflikter runt om i världen.
Samtidigt fortsätter Sverige att beväpna krigförande länder, trots en lagstiftning som ska hindra detta.
Genom att exportera vapen är Sverige med och bidrar till att krig förlängs och det mänskliga lidandet förvärras. Sedan starten av den Saudiledda koalitionens bombningar av Jemen 2015 har Sverige sålt vapen till fem av de nio stridande parterna till ett värde av 5,6 miljarder kronor. Civila har gjorts till måltavlor för koalitionens bombningar av marknader, skolor och sjukhus samtidigt som svält har använts som en krigföringsmetod.
Trots de återkommande rapporterna om brott mot den internationella humanitära rätten var Förenade arabemiraten, som tillhör den Saudiledda koalitionen, den största mottagaren av svenskt krigsmateriel 2020. Samtidigt godkändes två helt nya avtal för vapenexport till Saudiarabien – ett bevis på att de svenska vapenleveranserna till de stridande parterna kommer fortsätta om inget görs.
I Afghanistan har situationen snabbt förvärras när talibanerna tagit makten över landet och många av de vapenlager som finns där.
Pakistan, som Sverige exporterat vapen till nästan varje år sedan 1960-talet, har både gett skydd till talibanerna och sannolikt även försett dem med militär utrustning. Sverige borde för länge sedan ha stoppat vapenexporten till Pakistan.

Svenska Freds är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi vet att förändring är möjlig. Vi vet att politikerna har makten att besluta om att stoppa den svenska vapenexporten till länder i krig. Vi vet att det går för att vi har gjort det förr.
På Internationella Fredsdagen i år uppmanar vi dig och våra politiker att ta ställning för hållbar fred i världen!

Internationella Fredsdagen 40 år!
TISDAG 21 SEPTEMBER 2021
Onlineevenemang av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

OM SVENSKA FREDS: Sverige fortsätter sälja vapen till krigförande länder. Ta ställning på Internationella Fredsdagen och stoppa den svenska vapenexporten till länder i krig! Svenska Freds är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati.
Vi vet att förändring är möjlig. Vi vet att politikerna har makten att besluta om att stoppa den svenska vapenexporten till länder i krig. Vi vet att det går för att vi har gjort det förr.
På Internationella Fredsdagen i år uppmanar vi dig och våra politiker att ta ställning för hållbar fred i världen!

VAD KAN DU GÖRA?
Bli medlem idag! Visa att du tar ställning samtidigt som du blir en viktig del i vårt fredsbyggande arbete:
Ge en gåva till vår insamling och uppmana dina vänner att stödja freden! På så sätt hjälper du oss att arbeta oberoende för hållbar fred i världen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV