Nyheter

Kvinnorevolution i norska Stortinget

Fr v: Kamzy Gunaratnam, Marian Hussein, Lan Marie Nguyen Berg, Hadia Tajik och Seher Aydar.

Rekordmånga kvinnor med invandrarbakgrund har kommit in i Stortinget. ”Det är en seger för norsk demokrati”, skriver prisbelönta journalisten Shazia Majid i VG.

Både antalet kvinnor och antalet personer med utomeuropeisk bakgrund ökade stort vid norska stortingsvalet förra veckan. Av de elva riksdagsledamöterna med invandrarbakgrund som valdes in är fem kvinnor.

Fortfarande är andelen med invandrarbakgrund av de 169 ledamöterna i Stortinget liten, 6,5 procent att jämföra med 14 procent utrikes födda i befolkningen. Ändå är det inte bara det mest mångkulturella parlament som Norge haft, utan även en kvinnorevolution, menar Shazia Majid.

Med Seher Aydar, (Rødt), Lan Marie Berg, Miljøpartiet de grønne, och Marian Hussein, Socialistisk venstre, samt Kamzy Gunaratnam och Hadia Tajik från Arbeiderpartiet får Stortinget representanter födda i Somalia, Kurdistan och Sri Lanka. Hadia Tajik, vars föräldrar är från Pakistan, har lång erfarenhet i sammanhanget. Hon blev redan 2012 Norges yngsta kulturminister.

”Vikten av denna lilla men stora grupp kan inte underskattas. Barriärerna är många, särskilt för etniska minoritetskvinnor. Och särskilt de som tillhör patriarkala kretsar. Det regnar glasskärvor från alla lager av glastak som krossades i natt”, skriver Shazia Majid i VG.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV