Nyheter

Rättshaveri när kvinnor mördas i Mexiko

Undermåliga brottsutredningar vid feminicid i Mexiko kränker kvinnors rätt till liv, fysisk säkerhet och tillgång till rättvisa. Enligt en ny rapport från Amnesty international bottnar de ”allvarliga bristerna” i passivitet och försummelse från den statliga åklagarmyndighetens sida.

Rapporten Justice on trial bekräftar bilden som länge framhållits av civilsamhället – feminister, kvinnorättsaktivister och människorättsförsvarare. Rörelser vars kamp lett till att feminicid är en brottsrubricering i Mexiko och stora delar av Latinamerika. Med feminicid avses mord som är hatbrott mot flickor och kvinnor och har sin grund i könsbaserat våld. 

Amnesty konstaterar att bevis försvinner, spår följs inte upp och att genusperspektivet tillämpas inte på ett korrekt sätt vid feminicid och de försvinnanden som föregår morden. Den haltande juridiska processen ökar sannolikheten för att ansvar aldrig utkrävs av förövare.

– Varje feminicid har en fruktansvärd inverkan på offrens familjer, som, i sin jakt på tillgång till sanning, rättvisa och kompensation för skadorna, även utsätts för återviktimisering av myndigheterna. Därför fortsätter Amnesty international att insistera att våld mot kvinnor måste vara en högt prioriterad fråga på federala och lokala myndigheters agenda, säger Edith Olivares-Ferreto, generalsekreterare för Amnesty international Mexiko, i en kommentar.