Evenemang

Rundabordssamtal om jämställdhet i journalistiken

TORSDAG 7 OKTOBER, ONLINE

Hösten 2020 består svenska nyheter till 62 procent av manliga huvudpersoner/intervjupersoner. För fem år sedan var den siffran 69 procent.
Är siffrorna bra eller dåliga?
Jämfört med politik och näringsliv släpar siffrorna efter inom journalistiken. Det är fler kvinnor på maktpositioner i dag än vad som syns i nyheterna.
Om vi tycker att det borde vara balans mellan könen i artiklar och radio/TV-inslag – hur ska vi komma dit?
Lyssna på ett rundabordssamtal mellan tre ansvariga utgivare och en medieforskare som alla på ett eller annat sätt profilerat sig kring jämställdhet i journalistiken.

MEDVERKANDE:
Jonas Kanje, Sydsvenskan
Kalle Sandhammar, UNT
Anna-Karin Thorstensson, SVT
Maria Edström, JMG
Kersti Forsberg, moderator 

Rundabordssamtal GMMP – om jämställdhet i journalistiken
TORSDAG 7 OKTOBER 2021
KLOCKAN 08:00–08:45
Facebook Live
Evenemang av Fojo Media Institute