Evenemang

Sörjbara Liv

TORSDAG 30 SEPTEMBER, ONLINE

Marcus dör när han är inlagd för psykiatrisk vård. Dödsorsaken är kvävning – en följd av alla mediciner som skulle ta honom ur en långvarig psykos. Bara ett år senare dör hans bästa vän Noel av en överdos heroin på soffan hos en kompis.
Välkommen på ett författarsamtal med Kim Silow Kallenberg som skrivit en bok om sina två barndomsvänner som dog i ung ålder. Vad hände mellan tiden de delade under uppväxten och deras död? Vad har hänt med vännerna och de anhöriga som blev lämnade kvar?

Boken Sörjbara liv behandlar en personlig erfarenhet av sorg och förlust, samtidigt som den sätter in den erfarenheten i ett större sammanhang och försöker förstå den socialt och kulturellt. I boken skildras sorg, vänskap, anhörigskap, missbruk och psykisk ohälsa för att svara på frågan: när är livet sörjbart?
Kim Silow Kallenberg är etnolog och postdoktor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Om arrangören:
Narkotikapolitiskt Center är ett nätverk skapat av ett flertal organisationer som genom analys, debatt och folkbildning vill bidra till ett narkotikafritt samhälle. Narkotikapolitiskt Center bidrar genom analys, debatt och folkbildning till en human, restriktiv narkotikapolitik. Enligt oss har en human, restriktiv narkotikapolitik som mål att hålla nere konsumtionen för att minska skadeverkningarna. Det är en politik med ett stort fokus på prevention och tidig upptäckt, där det förebyggande arbetet genomförs i samverkan mellan olika aktörer som skola, socialtjänst, polis, kommunala samordnare och frivilligorganisationer. Där det finns en väl fungerande och likvärdig vård och behandling som är uthållig och inte släpper taget om den som behöver stöd.

Sörjbara Liv
TORSDAG 30 SEPTEMBER
KLOCKAN 14:30–15:30
Onlineevenemang via zoom
Anmälan via länk.
Evenemang av Narkotikapolitiskt Center