Evenemang

Bokrelease: Ojämlikhet och rasism på svenska arbetsplatser

ONSDAG 6 OKTOBER, UPPSALA + ONLINE

Vad händer på våra arbetsplatser när vårt samhälle blir alltmer ojämlikt? Inom flera sektorer av arbetslivet vittnar utlandsfödda lönearbetare om svårigheter rasistiska kunder eller vårdtagare, gliringar från kollegor, omotiverade löneskillnader och höga krav på svenskkunskaper medan mångspråkighet inte är meriterande.

I Ojämlika arbetsplatser lyfter 22 forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner fram de många former av ojämlikhet som återfinns på svenska arbetsplatser. Författarna belyser också klass- och genusbaserade orättvisor och hur olika maktordningar samverkar och förstärker varandra. Med sina skildringar av rasifierad ojämlikhet på olika arbetsplatser är boken den första i sitt slag i Sverige, och den innehåller även bidrag som ger internationella och historiska perspektiv.

Genom beskrivningar och analys av ett alltmer ojämlikt förvärvsliv tar sig författarna an en högst aktuell och central samhällelig utmaning. Hur kan strukturell ojämlikhet och diskriminering motverkas? Vilka arbetssätt kan leda till ett mer inkluderande och jämlikt arbetsliv?

Medverkar: Kristina Boréus är professor i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet och Lena Sohl är biträdande lektor i sociologi vid Södertörns högskola och Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Bokrelease: Ojämlikhet och rasism på svenska arbetsplatser
ONSDAG 6 OKTOBER
KLOCKAN 15:15–17:00
Evenemang av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism
Campus Engelska parken
Bokrealesen kan även följas via Zoom här
Open Access.