Nyheter

Islands parlament Europas första med kvinnomajoritet

Alltinget är världens äldsta parlament och blir först i Europa med en majoritet kvinnor bland ledamöterna.

Med 33 kvinnor och 30 män av de 63 ledamöterna bryter det isländska alltinget ny mark. Det är första gången ett europeiskt parlament har fler kvinnor än män bland ledamöterna.

Parlamentsvalet blev historiskt på flera sätt. Förutom att Island för första gången i sin egen historia, och som första land i Europa, får kvinnomajoritet i parlamentet, är det första gången ett land utan lagstiftad könskvotering når detta resultat.

Brynhildur Heiðar- och Ómarsdóttir, chef för isländska kvinnorättsorganisationen Kvenréttindafélag Íslands, är nöjd med valresultatet och framhåller att det är följden av decennier av outtröttligt arbete.

– En av anledningarna till att vi har varit så framgångsrika med att närma oss jämställdhet är att det finns enighet över partigränserna om vikten av att kvinnor och alla kön deltar i politiken, säger hon till dagstidningen Frettabladid.

Fyra av de åtta partierna i alltinget har regler för könsbalans på sina vallistor. Brynhildur Heiðar- och Ómarsdóttir hoppas att övriga fyra kommer följa exemplet under denna mandatperiod. I valet 2017 minskade andelen kvinnor i Alltinget från 48 till 38 procent. Därför kräver Kvenréttindafélag Íslands också att regler för jämställd representation på både nationell och lokal nivå ska garanteras i vallagen.

– I det här valet hade alla partier jämställdhet i åtanke, och det är ett helt fantastiskt resultat. Men vi behöver bara se tillbaka på 2017 för att se att detta inte nödvändigtvis varar på obestämd tid, säger Heiðar- och Ómarsdóttir till Frettabladid och konstaterar att lagstiftning om kvinnors rättigheter de facto har blivit vanligare sedan kvinnor 2009 bröt glastaket på en tredjedel.

I ett inlägg på sin Facebooksida gratulerar organisationen parlamentsledamöterna till det historiska genombrottet, tackar de tusentals kvinnor som genom historien banat vägen och uttrycker sitt förtroende:

”Vi litar på att det nya parlamentet fortsätter sitt starka arbete för jämlikhet, eftersom det fortfarande finns mycket kvar att göra.”

Historiskt allting, med kvinnor i majoritet
Historiskt allting, med kvinnor i majoritet. FOTO: Sigurður Kristján Þórisson - RÚV