Nyheter

Regeringen vill stärka arbetet mot kriminalitet i arbetslivet 

– Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste vara kompromisslös. 

Det säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i ett pressmeddelande, sedan regeringen beslutat att inrätta en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet, om dess uppdrag och ledamöter. 

– Den nationella delegationen kommer att utgöra ytterligare en ambitionshöjning i arbetet med att bekämpa fusk och brottslighet i arbetslivet och därmed öka tryggheten i samhället, fortsätter Nordmark.

För att öka kunskapen om arbetslivskriminalitetens omfattning, och stödja de aktörer som arbetar med att stoppa arbetlivskriminalitet, ska delegationen:

• ur ett samhällsövergripande perspektiv, verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan,

• förstärka kunskapen om arbetslivskriminaliteten i Sverige, bland annat avseende arbetslivskriminalitetens omfattning och hur myndigheters samverkan för att motverka den kan utvecklas, och

• sprida kunskap om internationella erfarenheter, bland annat vad gäller bekämpning av arbetslivskriminalitet i Norge.

Ledamöter: Ola Pettersson, ordförande, tidigare chefsekonom på LO, Malin Ackholt, ordförande Hotell och restaurangfacket, Kristina Alsér, ordförande Tillväxtverket, Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, Anna Ekstedt, ambassadör mot människohandel, Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, Johan Lindholm, ordförande Byggnads, Anders Wallner, polis och tidigare utredare samt Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet.

Arbetsmiljöverkets anslag ökar med 30 miljoner kronor per år från och med 2021, också detta för att stärka arbetet med att bekämpa arbetslivskriminaliteten. I samma syfte föreslår regeringen en förstärkning med ytterligare 10 miljoner kronor av myndighetens förvaltningsanslag i budgetpropositionen för 2022.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV