Debatt

Hellre levande växtlighet än cementerad tillväxt

Sara Malm och Gerd Holmgren (Fi).

‏”Företagets produktion och ekonomisk tillväxt får stå tillbaka”, skriver Sara Malm och Gerd Holmgren (Fi). Inför onsdagens sammanträde uppmanar de samtliga riksdagsledamöter att rösta nej till regeringens undantagslag för Cementa.

Det blåser cementvindar i Vänsterpartiet inför riksdagens omröstning på onsdag. Å ena sidan vill partiet vara ett progressivt klimatparti, å andra sidan vill det värna industriarbetarna. Och frågan är om det spelar någon roll för Gotlands grundvatten eller Gotlands lokalbefolkning varför Cementa skulle få fortsätta bryta kalk.

Oavsett om det är högerns vurmande för företagen eller Vänsterpartiets värnande om industriarbetarna kommer de planetära kriserna inte att backa. Det är tydligt att svensk politik är i behov av ett feministiskt parti som sätter omsorg om livet i centrum.

‏Feministiskt initiativ förstår att grunden till liv kommer från vatten och mark. Vi människor är beroende av välmående hav, grundvatten och jordar. Mänskliga rättigheter är tätt sammanlänkade med naturens rättigheter.

Hur den lokala miljön mår är till liv, glädje, sorg eller död för de som bor på plats. I förlängningen drabbar det mänskligheten brett. Men först och främst lokalsamhällen. Häri ligger behovet av klimaträttvisa och att hävda naturens rättigheter.

‏För Gotland innebär kalkbrottet att grundvattennivåerna sjunker. Ön har redan stora problem med tillgång på grundvatten och jordbruksbygden står och faller på vattentillgång. Klimatförändringarna väntas försämra situationen och enligt regionen bör allt grundvatten skyddas för att trygga långsiktig dricksvattenförsörjning. Ändå föreslår regeringen en undantagslag till förmån för storföretaget Cementa.

‏När miljö och klimat vägs mot andra intressen får en levbar planet ofta stå tillbaka. Det är som om dagens riksdagspartier inte har förstått att den absolut icke-förhandlande part som finns med på bordet är planetens jämviktslägen. Ekonomiska modeller kan omskapas. Fi är beredda att pausa BNP-tillväxt i rika länder som Sverige och vill se andra indikatorer att mäta samhällsutveckling på.

Arbetstillfällen kan omskapas till andra sektorer. Feministiskt initiativ står för omsorg om livet. Detta inkluderar lokalsamhällen på Gotland såväl som industriarbetare.

Istället för att kompromissa med grundvattnet ser vi att lösningarna måste handla om hur vi värnar och ställer om arbetstillfällen för de som drabbas inom industrierna.

‏Fi uppmanar riksdagsledamöter i Vänsterpartiet att rösta nej till regeringens undantagslag för Cementa på Gotland. När majoriteten av riksdagsgruppen har uttryckt en önskan om detta, Elin Segerlind (miljöpolitisk talesperson) kallar undantagslagen för ett hastverk och förutsättningarna för grundvatten och liv hotas på Gotland får partilojalitet stå åt sidan.

‏Till samtliga riksdagsledamöter vädjar vi att att ni röstar nej. När lagrådet avstyrker förslaget eftersom det anses strida mot grundlagen bör ni på riktigt rannsaka er själva vilken utveckling ni vill att svensk politik ska ha. Fi står för att svensk demokrati ska fördjupas och stärkas. Bland annat vill vi införa medborgarråd för klimatet, där ett representativt urval ur befolkningen ges utrymme att rådgöra. Att riksdagen röstar om en undantagslag som strider mot grundlagen ser vi som en farlig och auktoritär utveckling.

‏Grundvattnet, Gotlands lokalbefolkning och industriarbetarna är i behov av ett parti som ser hur olika samhällskriser samverkar och förstärker varandra. Fi sätter grundvattnets och lokalbefolkningens rättigheter framför Cementas kalkbrytning.

Företagets produktion och ekonomisk tillväxt får stå tillbaka. Industriarbetarna har rätt till värdigheten av en strukturerad omställning idag istället för en kollaps imorgon.

Sara Malm, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Feministiskt initiativ
Gerd Holmgren, fullmäktigeledamot för Feministiskt initiativ, region Gotland

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV