Evenemang

Stjärnspäckad film- och humorkväll

FREDAG 8 OKTOBER, STOCKHOLM

På fredag 8 okt är det dags för en helkväll på båten M/S Borgila med filmerna Nico och Rooftop och sedan en blir det humorkväll!
Mariconas, Stockholms legendariska och queera open stage, är tillbaka efter pandemin! På scen hittar ni som vanligt Yolanda Aurora Bohm Ramirez och Paloma Yolanda Halén Román med förstärkning av den fantastiska komikern och serietecknaren Olivia Skoglund.
Som vanligt har vi också öppen scen. Så börja fila på dina bästa vitsar och dråpligaste historier och inta scenen med oss!

NICO: Nicos sorglösa attityd krossas plötsligt när hon blir överfallen och misshandlad av ett gäng rasister. Hon bestämmer sig för att aldrig bli ett offer igen och börjar träna karate med en avdankad karatetränare. Snart börjar både musklerna och självförtroendet svälla!
Eline Gehring / Tyskland / 2021 / 75 min

Made on the Rooftop är ett oemotståndligt K-drama med ingredienserna humor, kärlek, dramatik och katter! Ha-neuls karriär går inte som han tänkt sig och pojkvännen har fått nog av allt drama och slänger ut honom. Till räddning kommer bästa vännen BongBong, en av Seouls största influencers.
Kim-Jho Gwangsoo / Sydkorea / 2021 / 87 min
.
M/S BORGILA
SÖDERMÄLARSTRAND KAJPLATS 16

PROGRAM:
18.00 Filmvisning: Nico
19.30 Filmvisning: Made on the Rooftop
21.00 Mariconas: Humorkväll!
23.00 Fest!

Queer Humorkväll på M/S Borgila
FREDAG 8 OKTOBER
KLOCKAN 18:00–23:59
M/S Borgila
Södermälarstrand, Kajplats 16
Evenemang av Cinema Queer
Biljetter
.
x English x
On Friday 8 October, it’s time for a full evening on the boat M / S Borgila with the films Nico and Rooftop and then its time for an epic humor evening!

Mariconas, Stockholm’s legendary and queer open stage is back! On stage you will find, as usual, Yolanda Aurora Bohm Ramirez and Paloma Yolanda Halén Román, but this night we also have the reinforcement of the fantastic comedian and cartoonist Olivia Skoglund.
As usual, we also have an open stage. So start filing your best jokes and deadliest stories and take the stage with us!

NICO
Nico’s careless attitude is suddenly shattered when she is assaulted and beaten by a gang of racists. She decides never to be a victim again and starts practicing karate with a retired karate trainer. Soon both the muscles and the self-confidence start to grow!
Eline Gehring / Germany / 2021/75 min
.
Made on the Rooftop is an irresistible K-drama with all the best ingredients humor, love, drama and cats! Ha-neul’s career does not go as he intended and the boyfriend has had enough of all the drama and throws him out. To the rescue comes his best friend BongBong, one of Seoul’s biggest influencers.
Kim-Jho Gwangsoo / South Korea / 2021/87 min
.
M / S BORGILA
SÖDERMÄLARSTRAND QUAYS 16

PROGRAM:
18.00 Film screening: Nico
19.30 Film screening: Made on the Rooftop
21.00 Mariconas: Humor evening
23.00 Fest!

BAR CINEMA QUEER
18.00-00.00 Host: Bears Together 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV