Nyheter

Termen ”birth mother” slopas i irländsk adoptionslag 

Irland håller på att ta fram ny lagstiftning gällande adoption och spårning av familjeband. Nu står det klart att begreppet birth mother, som motsvarar biologisk mor på svenska, inte kommer att användas i lagstiftningen, rapporterar The irish times

Det var efter ett möte med mödrar som fråntagits sina barn Roderic O’Gorman, barnminister, instruerade den parlamentariska kommittén att hitta en bättre term. För mödrarna är begreppet, som använts i förarbeten till lagförslaget, förminskande och skadligt. 

Något alternativ har inte beslutats om än, och det finns olika uppfattningar om vilken benämning som vore den bästa, konstaterar O’Gorman i sitt uttalande:

”De olika uppfattningarna visar på utmaningen att hitta en term som är acceptabel och fungerar juridiskt, men jag vill betona att jag är djupt engagerad i att göra det och att jag bekräftar att termen ’birth mother’ behöver ändras.” 

Barnministern ser också ett behov av särskilda informationsmöten i de fall där förstamödrar begärt att få vara anonyma, så att såväl moderns rätt till sin integritet och barnets rätt till sin identitet – som båda är grundlagsfästa men inbland motstridiga rättigheter – kan hanteras med medkänsla. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV