Krönika

Dags att fasa ut djurförsöken

Jytte Guteland.

”Vetenskapen har utvecklats så snabbt att vi nu verkligen är redo att påbörja en utfasning också av djurförsök i vetenskapliga syften”, skriver Jytte Guteland (S) och konstaterar att politiska påtryckningar krävs för att få till en förändring. 

Drygt 10 miljoner möss, fiskar, fåglar men också katter och hundar används varje år i djurförsök i EU. Djuren tvångsmatas med farliga ämnen, deras vitala organ opereras bort. De genmodifieras. De utsätts för brutala övergrepp som brutna ben eller regelbunden exponering av giftiga ämnen. Det förekommer fortfarande så kallade smärttester där djur bränns på heta plattor. Detta är helt oacceptabelt.

Bara i Sverige används varje dag 1600 djur till försök i forskning och utbildning. Sedan tidigare finns ett förbud inom EU mot djurförsök inom framställning av kosmetika. Nu är det dags för nästa steg. Det är dags att fasa ut alla djurförsök. Vetenskapen har utvecklats så snabbt att vi nu verkligen är redo att påbörja en utfasning också av djurförsök i vetenskapliga syften. 

En stor del av problemet är otillräckliga investeringar och bristande koordinering av innovativa lösningar.

Det är tydligt att det behövs en politisk press för att få till en förändring på det här området. För tio år sedan antog EU ett direktiv med ett mål: att ersätta alla försök på levande djur i vetenskapliga syften. Direktivet säger att det är önskvärt att ersätta användningen av levande djur i försök med andra metoder som inte kräver användning av levande djur. Syftet i direktivet är att underlätta och främja användningen av dessa alternativa metoder.

Drygt tio år efter antagandet av direktivet fortsätter ändå de plågsamma djurförsöken med oförminskad styrka. För ett par veckor sedan antog Europaparlamentet en resolution som jag var initiativtagare till. Den viktigaste uppmaningen i resolutionen var att EU-kommissionen, som utformar förslag till ny lagstiftning i EU, ska ta fram en handlingsplan för att fasa ut djurförsöken.

Vi fick en förkrossande majoritet i Europaparlamentet bakom detta krav, 667 röster för och bara 4 röster mot.
 Jag hade gärna sett att parlamentet ställde sig bakom ett slutdatum för djurtester redan till år 2030. En stor del av problemet är otillräckliga investeringar och bristande koordinering av innovativa lösningar.

Förutom det groteska i att vi utsätter kännande varelser för smärta och påfrestning, så är dessutom alternativen till djurtester många gånger säkrare och effektivare.

Det måste vara fruktansvärt att som forskare arbeta med djur, när det finns alternativ. Jag hoppas att handlingsplanen från EU-kommissionen kommer att innehålla ett slutdatum så att omställningen går snabbare och så att investeringar i bättre metoder såsom datamodeller, användning av cellkulturer och kemiska analysmetoder får fart.

Förutom det groteska i att vi utsätter kännande varelser för smärta och påfrestning, så är dessutom alternativen till djurtester många gånger säkrare och effektivare. Statistiken visar att 9 av 10 blivande läkemedel saknar effekt eller har allvarliga biverkningar som inte har upptäckts i djurtesterna.

Vi har alltså dubbelt att vinna på att fasa ut djursöken. Minskat lidande för djuren och samtidigt bättre läkemedel, genom säkrare och effektivare forskning.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Fempers nyheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV