Nyheter

Efter alla skandaler – vården av barn och unga ska utredas

Regeringen har utsett riksdagsledamoten och tidigare ordförande för S-kvinnor (2013-2021) Carina Ohlsson att leda en ny utredning som ska se över kvaliteten på samhällets vård av barn och unga.

– Det vilar ett stort ansvar på samhället när barn och unga placeras i vård utanför det egna hemmet. Vården måste vara trygg, säker och av god kvalitet. Trots det vet vi att det förekommer allvarliga brister. Därför tillsätter vi nu en bred utredning för att förbättra kvaliteten vid placeringar, sade socialminister Lena Hallengren under presskonferensen.

I uppdraget ingår att lämna förslag som ska stärka hela vårdkedjan när ett barn eller en ung person placeras utanför det egna hemmet, samt att se till hur stödet kan bli bättre även efter att placeringen upphört. 

Även kvaliteten i HVB, stödboenden och SiS särskilda ungdomshem måste ses över och eventuellt kan det finnas behov av olika kriterier för vilka barn och ungdomar som ska placeras tillsammans i framtiden.

Det behövs också fler familjehem och därför bör utredaren också analysera hur förutsättningar ser ut och kan ändras framöver. I uppdraget är det viktigt att beakta barns och ungas erfarenheter. Barnkonventionen ska vara en utgångspunkt för utredarens arbete.

Under 2020 fick 27 300 barn och unga insatser i form av vård utanför det egna hemmet. Den vanligaste placeringen var familjehem följt av HVB. HVB är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Verksamheten kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV