Nyheter

Fler kvinnor än män i chefsroller vill jobba hemma

Kvinnor som är chefer vill i högre grad än män som är chefer fortsätta arbeta hemifrån även efter pandemin. Det framkommer i en undersökning gjord av Novus på uppdrag av fackförbundet Ledarna. 

– Redan innan pandemin bedömde chefer att framtidens arbetsplats skulle vara mer flexibel och annorlunda organiserad än vad den är idag, men då var bedömningen att det skulle gå gradvis och långsamt snarare än en snabb revolutionerande förändring. Var femte chef säger att deras organisation kommer att minska ner på kontorsytan som en effekt av erfarenheterna under pandemin, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Bland de 1 470 chefer som svarat på undersökningen är det främst männen som vill tillbaka till arbetsplatsen. 17 procent av dem skulle vilja gå till arbetet varje dag. Motsvarande siffra för kvinnorna är 5 procent.

Skillnaderna mellan könen är ännu större bland de yngre cheferna.

Att kvinnorna hellre vill arbeta hemifrån beror på att det innebär minskad restid, de anser att arbetet blir mer effektivt hemma, det ger möjlighet till återhämtning under dagen och mer tid till familjen. Bland de som önskar gå tillbaka till jobbet är det främsta argumentet att de föredrar att leda på arbetsplatsen.

– Ett mer flexibelt arbetssätt framåt är bra, det kan ge förutsättningar för en bättre balans i livet och underlätta livspusslet men vi måste även säkerställa att hemarbete inte blir en kvinnofälla där kvinnor hamnar efter i både löneutveckling och karriär, säger Andreas Miller.

Däremot tror inte kvinnor i chefsroller att det kommer att bli möjligt att arbeta hemifrån i så stor utsträckning som de skulle önska. Det kan bero på skillnader i förutsättningar för hemarbete i traditionellt kvinno- respektive mansdominerade branscher, enligt Ledarna.