Evenemang

Social rättvisa och inkludering i praktiken med Carmen Blanco Valer

TISDAG 19 OKTOBER, ONLINE

Carmen Blanco Valer kommer att prata om dekolonisering. Med detta menas ett ifrågasättande av nutida maktstrukturer såsom klass, kön och ras som starkt påverkade av historiska koloniala processer, men även som en struktur som påverkar maktfördelning globalt och lokalt, bland annat vår syn på olika typer av kunskap, vilken kunskap som är legitim, vilka kroppar som bär på legitim kunskap. Men även hur detta påverkar olika folk och enskilda människors självbild. Exempel tas från samhällsparadigmet Buen Vivir, naturens rättigheter och från ekofeminism i det globala syd.

Carmen Blanco Valer är folkbildare och folkhögskolelärare, feminist, globalrättviseaktivist och internationell urfolksaktivist. Hon har rötter hos urfolket quechua och är född i Cusco, Peru. Hon kopplar sitt engagemang i urfolksrättigheter till klimaträttvisefrågor och naturens rättigheter, som hon ser som en förutsättning för att mänskliga rättigheter ska efterlevas.

Samtalsserie: Social rättvisa och inkludering i praktiken – Carmen Blanco Valer
TISDAG 19 OKTOBER
KLOCKAN 19:00–20:30
Onlineevenemang
Evenemang av Omställningsbyrån och Studiefrämjandet Stockholms Län
Via gratisverktyget Zoom
OBS! Du behöver anmäla dig på denna länk:
Observera också att länken till själva mötet inte skickas ut förrän samma dag som samtalet äger rum.
Evenemang av Omställningsbyrån och Studiefrämjandet. Medvärdar för samtalet är Latinamerikagrupperna samt Latinamerikagruppernas temagrupp för naturens rättigheter och det goda livet.
———————-
Mer om samtalsserien:
Hur gör vi social rättvisa och inkludering till en självklar del av Omställningsrörelsen? Under fem tillfällen i höst får du möjlighet att möta inspirerande gäster som delar med sig av gedigna kunskaper och erfarenheter om klimatflyktingar, social hållbarhet, dekolonisering, urfolksrätt och antisemitism.
Övriga datum är:
31 aug Shora Esmailian
28 sep Parul Sharma
16 nov Stefan Mikaelsson
14 dec Lars M. Andersson och Ylva Lundkvist Fridh
Samtalsserien genomförs i samarbete med Studiefrämjandet. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV