Nyheter

Falsk information på nätet stort problem för flickor

Två flickor i Lai Châu-provinsen i Vietnam deltar i Plan internationals kurser för att öka den digitala kompetensen och tryggheten online.

Nio av tio flickor oroas av vilseledande information på nätet varje dag, vilket påverkar deras hälsa och förmåga att fatta underbyggda beslut. Det visar en ny rapport från Plan international, som undersöker hur desinformation på internet och sociala plattformar påverkar unga tjejers liv och framtid.

Barnrättsorganisationen Plan international arbetar för att främja flickors rättigheter globalt. I samband med den internationella flickadagen går de ut med rapporten The truth gap där totalt 26 000 flickor från 33 olika länder, däribland tusen svenska, svarat på hur de påverkas av falsk information på nätet. Resultatet visar att det finns stor oro över vilseledande information.

– Normer och värderingar om hur tjejer ska se ut och vara och som finns i det omgivande samhället förstärks på internet. Och för många är internet den enda informationskällan de har, säger Maja Lundqvist talesperson för, och medlem av, ungdomsrådet hos Plan international Sverige.

Därför är det allvarligt att den information som sprids på nätet generellt och via sociala plattformar så ofta är vilseledande eller rent felaktig.

– Många av flickorna har inte fått lära sig källkritik och kan inte kontrollera uppgifterna, säger Lundqvist.

Globalt säger nio av tio flickor att de oroas av falsk information på nätet.

– Många vet därför inte vad de ska tro på, säger Mariann Eriksson, Plan international Sveriges generalsekreterare.

Maja Lundqvist, talesperson för Plan international Sveriges ungdomsråd
Maja Lundqvist, talesperson för Plan international Sveriges ungdomsråd. FOTO: Privat

Hot mot demokratin

Eriksson menar att det är extra allvarligt eftersom flickor i första hand letar efter information om ämnen som kanske är tabu att prata om hemma, med kompisar eller i samhället i övrigt. Maja Lundqvist instämmer:

–  Om en flicka vill söka information om mens, som hon inte kan prata om med sina föräldrar eller syskon och hon får upp information om att det är orent och något att skämmas för, ja då tror hon antagligen på det som står eftersom det speglar och bekräftar redan befintliga normer i samhället.

Hon fortsätter:

– Det här gör att flickor inte kan ta bra och välgrundade beslut i val som rör deras egna liv, om den information de får via internet är felaktigt. Många unga tjejer känner stress och ångest och mår dåligt.

Mariann Eriksson menar att det är ett direkt hot mot demokratin.

– Spridningen av falsk information på nätet är ett hot mot demokratin i alla länder, säger hon.

Hon menar att årtionden av jämställdhetsarbete håller på att gå förlorat när internet domineras av bakåtsträvande krafter som ifrågasätter flickors- och kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Samtidigt som man reproducerar och förstärker exempelvis traditionella könsroller och sammankopplar sex och våld.

– I breda tal tillbringar människor halva sin vakna tid på internet och matas med de här ofta antidemokratiska budskapen. Så här krävs att vi alla tänker till hur vi bäst ska arbeta för en jämställd och hållbar värld framåt, säger Mariann Eriksson.

Stort ansvar

Hoppet tillskriver hon unga flickor:

– De mest aktiva rörelserna till skydd för demokratin leds av unga tjejer världen över. Det är främst flickor som driver viktiga framtidsfrågor som gäller klimatet, rätten till utbildning, rätten till ett liv fritt från våld och mänskliga rättigheter.

Men även de sociala medieplattformarna måste ta sitt ansvar.

– De är ju experter på att identifiera personligheter och styra information på nätet så visst skulle de lätt kunna göra något åt både hat och hot och falsk information om de ville, säger Eriksson.

– De har ett stort ansvar och måste se till att det är säkert att vara på de sociala plattformarna. Det skulle också vara bra om de visar att de är med och agerar och driver på för att unga tjejer inte ska råka illa ut och skadas på nätet, säger Maja Lundqvist, som liksom de flesta unga tillbringar många av dygnets vakna timmar på nätet.

FAKTA/Internationella flickadagen

Internationella flickadagen infaller varje år den 11 oktober. Det är en av FN:s internationella dagar, instiftad av FN:s generalförsamling i december 2011. Initiativet till dagen kommer ursprungligen från barnrättsorganisationen Plan international. Syftet är att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation.