Nyheter

Terrorbekämpning kränker allt oftare människliga rättigheter

Fionnuala Ní Aoláin, FN: s särskilda rapportör för främjande och skydd av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter vid terrorbekämpning.

Ansträngningar för att förbättra åtgärder mot terror globalt skadar rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Detta enligt Fionnuala Ní Aoláin, FN:s särskilda rapportör i frågan. Hon konstaterar att situationen förvärras stadigt, i takt med en aldrig tidigare skådad tillväxt i finansieringen av kontraterrorism.

– Jag är djupt oroad över den ökande tendensen att försumma grundläggande fri- och rättigheter i hanteringen av terrorfrågor. Det har allvarlig inverkan på rättsstatens och den politiska styrningens integritet, sade hon i samband med presentationen av en rapport om hur utvecklingen kan motverkas.

Åtgärder mot terror och våldsbejakande extremism behöver inte bara vara effektiva, utan också respektera mänskliga rättigheter och vara transparenta med möjlighet att utkräva ansvar, framhöll Ní Aoláin:

– Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd som ligger i linje med mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen kan faktiskt bidra till att förhindra de förhållanden som är med och skapar varaktigt våld i samhället.