Evenemang

Militarisering, miljö och klimat – en feministisk angelägenhet

ONSDAG 20 OKTOBER, ONLINE

Välkommen till en webinariumserie om fyra tillfällen, där vi samtalar kring kopplingarna mellan militär verksamhet, miljöförstöring, klimatförändringar och konflikt. Tillsammans med paneler av aktivister och experter kommer vi att fokusera på fyra olika aspekter av ämnet under hösten. Vi vill synliggöra och bjuda in till reflektion kring orsaker, samband och konsekvenser av såväl militarismen som miljöförstöring och klimatkrisen.

1. Militarisering, miljö och klimat – Den svenska försvarsmaktens militärövningar
Tid: Onsdag 20 oktober 16:30 – 17:30
Anmälan: https://bit.ly/3oWld10
Ett samtal om den svenska försvarsmaktens påverkan på vår lokala miljö och vårt klimat. Tillsammans med representanter från organisationer och initiativ lyfter vi exempel på militärövningars konsekvenser i form av utsläpp, höga bullernivåer och föroreningar av vatten och diskuterar demokratiskt inflytande, insyn och säkerhet. Samtalet berör bland annat militärövningar i Göteborgs Skärgård och kring Vättern.

Talare: Gabriella Irsten, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Titti Wahlberg, IKFF Göteborg, och Helena Svensson Lindblom, IKFF Motala.

2. Militarisering, miljö och klimat – Klimatkrisen och kärnvapen
Tid: Onsdag 27 oktober 16:30 – 17:30
Anmälan: https://bit.ly/30gQ6CS
Klimatkrisen och kärnvapen utgör två globala säkerhetshot. I detta samtal lyfter vi kärnvapens konsekvenser för miljö och klimat och exempel på kvinnors lokala och globala fredsarbete för att skapa förändring. Vi diskuterar även de globala och patriarkala maktstrukturer som upprätthåller dessa hot, samt relationen mellan militär säkerhet i och strävan efter klimatsäkerhet.

3. Militarisering, miljö och klimat – Vad hände på FN:s klimatkonferens?
Tid: Onsdag 17 november 16:30 – 17:30
Anmälan: https://bit.ly/3mSR6or
I november samlar FN:s klimatkonferens människor från hela världen för att besluta om gemensamma vägar framåt för att stävja klimatkrisens konsekvenser och bidra till klimatomställning. Många aktörer från civilsamhället kommer att vara på plats, för att bevaka, samtala och påverka utvecklingen.
I vårt samtal, som hålls efter att klimatkonferensen avslutats, pratar vi om vad som stod på agendan, hur civilsamhället organiserat sig, vilken förändring klimatkonferensen kan leda till och hur vi går vidare.

4. Militarisering, miljö och klimat – Lokal aktivism för global förändring
Tid: Onsdag 15 december 16:30 – 17:30
Anmälan: https://bit.ly/2YU9o0v
Detta samtal tar avstamp i exempel från militarismens påverkan på miljö och klimat på olika platser i världen. Vi får höra röster från freds- och kvinnorättaktivister i andra regioner och samtalar därefter om bredden av problematiken, strukturella orsaker och mångfalden av lokalt engagemang för feministiska, antimilitaristiska alternativ för fred och klimaträttvisa.

Webinariumserie: Militarisering, miljö och klimat – en feministisk angelägenhet
START ONSDAG 20 OKTOBER 2021 KL. 16:30–17:30
Evenemang av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF