Nyheter

Visselblåsare prisas för civilkurage

När äldre for illa och anhöriga fördes bakom ljuset valde vårdbiträdet Stine Christophersen att larma. ”Stine har genom sitt agerande verkat för att personalen skulle ges möjlighet att utföra ett gott arbete och för att skydda de boendes liv och hälsa. Stine tilldelas därför Civilkuragepriset år 2021”, skriver SAC Syndikalisterna i ett pressmeddelande.

Det var på sin dåvarande arbetsplats Sabbatsbergsbyn som Stine Christophersen utmärkte sig med obevekligt civilkurage under den värsta delen av covid-19-pandemin. Personalen lämnades underbemannad och utan tillräcklig skyddsutrustning, med följden att de boende inte kunde få den omsorg, vård och skydd som behövdes.

Stine Christophersen hörde då av sig till ledningen på Attendo för att kräva svar och hjälp, utan att hörsammas. Därefter larmade hon och andra anställda om missförhållandena i media.  Den enda som framträdde med namn var Christophersen, vilket ledde till en erinran från Attendos ledning för illojalitet och att hon uppmanades söka annat jobb. Först när medier rapporterat om dolda ljudinspelningar som avslöjade hur ledningen valde att hantera situationen, drogs erinran tillbaka och Christophersen fick en ursäkt.

– Jag är otroligt glad och stolt över att få ta emot ett så fint och viktigt pris. Jag hoppas att jag inspirerat andra till att visselblåsa och att den här debatten flyttar fram positionerna för alla som är beroende av vård, deras anhöriga och för oss som jobbar inom vård och omsorg, säger Stine Christophersen till tidningen Syndikalisten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV