Krönika

Solidaritet med Polens kvinnorättsaktivister

Malin Björk.

”Det totala abortförbudet väckte enorma protester från kvinnorättsaktivister. Men istället för en ändring så slår regimen tillbaka och många aktivister hotas och förföljs”, konstaterar Malin Björk (V).

Aborträtten i Polen var redan mycket kraftigt begränsad. Men det skulle bli ännu värre. För ett år sedan meddelade Polens konstitutionsdomstol att även aborter av svårt skadade foster stred mot landets konstitution. Beslutet ledde i praktiken till att aborträtten försvann helt för polska kvinnor.

I sammanhanget måste också påpekas att inskränkningen av kvinnors rätt till våra kroppar sker parallellt med inskränkningen av domstolarnas oberoende och nedmonteringen av rättsstatens i Polen. Beslutet om ett totalt abortförbud fattades av samma polska författningsdomstol som genom olika reformer förvandlats till en regeringstrogen PiS-arm.

I ett land som utmärks av den katolska kyrkans inflytande över socialpolitiken driver den nationalkonservativa PiS-regeringen på för att ytterligare försvaga kvinnors reproduktiva rättigheter.

Många blir av med jobbet, hotas, deras familjer drabbas och de ses som fiender till regeringen.

Utöver det rena abortförbudet har regeringen försvårat för kvinnor att få tag i preventivmedel, infört samvetsklausuler för vård- och apotekspersonal, tagit bort sexualundervisningen i landets skolor och genom sin ekonomiska politik gett familjer incitament för att kvinnor ska stanna hemma för att föda och ta hand om barn.

Det totala abortförbudet väckte enorma protester från kvinnorättsaktivister. Men istället för en ändring så slår regimen tillbaka och många aktivister hotas och förföljs.

En av dessa kvinnorättsaktivister är Marta Lempart, som är medgrundare till den landsomfattande Strajk Kobiet (den polska kvinnostrejken, ungefär). Hon har berättat om det höga priset som aktivisterna betalar för sitt engagemang. Många blir av med jobbet, hotas, deras familjer drabbas och de ses som fiender till regeringen.

Våra ord och gärningar krävs här och nu för att med kraft möta och fördöma den radikaliserade högerkonservativa politik som slår särskilt mot kvinnor, hbtqi-personer och flyktingar inte bara i Polen utan i hela Europa.

Jag och mina EU-parlamentskollegor i aborträttsnätverket All of us har denna vecka bjudit in Marta Lempart tillsammans med andra polska aborträttsaktivister till EU-parlamentet i Strasbourg, för att ge dem en plattform och för att visa vår solidaritet med dem och deras arbete. Vi har också sett till att det blir en plenumdebatt och en resolution om det polska abortförbudet.

Vi i Vänsterpartiet stödjer också organisationer som strider för ett återupprättande av reproduktiva rättigheter i Polen. Vi vill att polska kvinnor ska kunna komma till Sverige för kostnadsfri abortvård – precis som svenska kvinnor en gång åkte till Polen för att göra abort, när abort var olagligt i Sverige men tillåtet i Polen.

Våra ord och gärningar krävs här och nu för att med kraft möta och fördöma den radikaliserade högerkonservativa politik som slår särskilt mot kvinnor, hbtqi-personer och flyktingar inte bara i Polen utan i hela Europa. Att den här veckan lyfta några av Polens aborträttsaktivister är också ett sätt att visa på alla de positiva krafter som faktiskt finns därute bland alla högerreaktionära gubbledare.

Malin Björk är EU-parlamentariker för Vänsterpartiet och återkommande EU-krönikör i Fempers nyheter.