Nyheter

Så tystas kvinnor: Våld, hot och desinformation

Irene Khan FN:s särskilda rapportör för främjande och skydd av åsikts- och yttrandefrihet presenterar sin rapport för generalförsamlingen.

Censur baserad på kön är så omfattande att jämställdhet i yttrandefriheten förblir ett avlägset mål. Det slår FN:s särskilda rapportör i yttrandefrihetsfrågor fast i en banbrytande rapport.

– Könsbaserat våld, hat och desinformation används i stor utsträckning både online och offline för att ta udden av, eller ta död på kvinnors yttranden, sade Irene Khan, FN:s särskilda rapportör för främjande och skydd av åsikts- och yttrandefrihet inför FN:s generalförsamling i New York i samband med publiceringen av en ny rapport om könsrättvisa och yttrandefrihet.

I rapporten framkommer att världens stater tydligt misslyckas med att respektera och skydda kvinnors lika rätt till åsikts- och yttrandefrihet. Censur baserad på kön är så omfattande att jämställdhet i yttrandefriheten förblir ett avlägset mål.

– Kvinnors röster tystas, kontrolleras och straffas av lagar, politik och diskriminerande metoder samt implicit av sociala attityder, kulturella normer och patriarkala värderingar, sade Khan.

Hon tillade att sexism och misogyni är dominerande faktorer i könscensuren, vilken har ökat i takt med att allt fler populistiska, auktoritära och fundamentalistiska krafter vuxit över hela världen.

Framför allt kvinnor som arbetar som journalister och politiker samt människorättsförsvarare och feministiska aktivister är särskilt ansatta och måltavlor för samordnade attacker online som syftar till att skrämma, tysta och driva bort dem från sociala medier och den offentliga arenan.

Detta, menar FN-experten, undergräver mänskliga rättigheter och hotar mångfalden i media och i en inkluderande demokrati.

Enligt Irene Khan räcker det inte med att attackerna mot kvinnors åsikts- och yttrandefrihet upphör, utan för att nå jämställdhet krävs aktiva åtgärder för att skapa en miljö där kvinnor kan delta fullt ut, på ett säkert sätt och på lika villkor i politiken och inom den sociala, kulturella och ekonomiska sfären.

Irene Khan är den första kvinnan på posten som FN:s särskilda rapportör för främjande och skydd av åsikts- och yttrandefrihet. Rapporten hon presenterar är den första rapporten om situationen i världen för åsikts- och yttrandefrihet som analyserar skillnader baserade på kön.

Läs även Fempers nyheters chefredaktör Anna-Klara Bratt i Expressen om hur Facebook tystar feministiska röster.

Nyheter

Posttraumatiskt stressyndrom hos åtta av tio i svensk sexindustri

Interiör från porrklubben Blue Vision i Stockholm.

Åtta av tio personer med erfarenhet av svensk sexindustri har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det visar en ny studie från Prostitution research and education (PRE).

Den ideella organisationen PRE bedriver forskning om prostitution, pornografi och trafficking, samt opinionsbildar för alternativ och vård till kvinnor i prostitution. PRE erbjuder även utbildning och konsultation till forskare, överlevande, allmänhet och beslutsfattare, med målet att avskaffa prostitution. I förra veckan presenterade de en studie

105 kvinnor och män med erfarenhet av den svenska sexindustrin intervjuades i den treåriga studie som USA-baserade ideella organisationen PRE publicerade förra veckan. 81 procent av dem har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Siffran sticker ut, konstaterar PRE, som i jämförelse lyfter fram att 29 procent av amerikanska krigsveteraner som deltagit i Irak-kriget fått diagnosen någon gång under sitt liv.

Andelen i studien som utsatts för våldtäkt inom svensk sexindustri är också hög, 84 procent. Förövarna uppges vara sexköpare, pojkvänner, hallickar, pornografiproducenter, porrskådespelare, porregissörer och porrkonsumenter.

Av studien framgår även att:

• 50 procent av respondenterna identifierar sig som svenskar, den andra hälften som invandrare eller med ”multietnisk kulturell bakgrund”.

• En tredjedel av dem som inte identifierade sig som etniskt svenska har upplevt rasistiska verbala kränkningar relaterade till deras hudfärg, kulturella eller religiösa bakgrund.

• 80 procent av all prostitution skedde i privata hem, hotell eller vid privata fester.

• 64 procent uppger att de har filmats eller fotograferats i prostitution utan att de har givit sitt samtycke till det.

• Bland de som medverkat i produktion av pornografi uppger 71 procent att de har tvingats att utföra sexuella handlingar de inte velat utföra.

• 27 procent har hindrats från att använda kondom under pornografiproduktion.

• Hälften av respondenterna har ägnat sig åt ”transaktionssex” eller ”överlevnadssex”, vilket enligt PRE återspeglar deras fattigdom och brist på alternativ.

Någon tydlig skillnad mellan hur man annonserar för pornografi eller sexköp finns inte, uppger de medverkande i studien.