Evenemang

ICKEVÅLD 2021 – Stå upp! Stå emot! Ställ om!

LÖRDAG 27 NOVEMBER, UMEÅ + ONLINE

Ickevåld 2021 är en mötesplats för aktivister, forskare och rörelser som väljer att STÅ UPP – STÅ EMOT – STÄLLA OM. För fred och rättvisa, frihet från våld och för hållbara sätt att leva. Ickevåld 2021 bärs av övertygelsen att en annan värld är möjlig!
Ickevåld 2021 kommer att anordnas som en digital mötesplats med möjlighet att delta fysiskt vid vissa programpunkter.

ANMÄLAN
Anmälan för att delta online görs senast 25 november.

PROGRAM
Programmet bygger i hög grad på utbytet mellan deltagarna, som kommer att stimuleras genom workshopupplägg och olika typer av input från aktivister och akademiker.

ICKEVÅLD 2021 har temat: Sverige. Världen. Sápmi. En ickevåldsresa från plats till plats för en värld fri från våld.

Hållplats Världen
Resan börjar i Världen och en dialog om kampen för fred och nedrustning, och kampen för klimaträttvisa och naturens rättigheter som en förutsättning för en värld fri från våld.

Hållplats Sverige
Resan fortsätter i Sverige där dialogen om ett annorlunda Sverige börjar i den nödvändiga kampen mot rasism och sexism som förutsättning för demokrati och hållbar utveckling.

Hållplats Sápmi
Resan går därefter vidare till Sápmi och sätter fokus på kampen för det samiska folkets rättigheter och på kampen mot rasism och kolonisering.
ICKEVÅLD 2021 möjliggör för deltagare att i en gemensam resa utforska ickevåldets möjligheter i relation till platser och utmaningar för att väva en värld fri från våld.

ARRANGÖRER/PARTNERS
Arrangörer: Studieförbundet Bilda, Kristna fredsrörelsen, Another Development Foundation och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF).

Samarbetspartners:
Rättighetscentrum Västerbotten, Såhkie Umeå sameförening, Várdduo – Centrum för samisk forskning och Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.
Arrangemanget genomförs med stöd av Umeå kommun.

ICKEVÅLD 2021 – Stå upp! Stå emot! Ställ om!
LÖRDAGEN 27 NOVEMBER
KLOCKAN 09:00–28 NOV KLOCKAN 13:00
Onlineevenemang
Information och anmälan.
Evenemang av Rättighetscentrum Västerbotten, Studieförbundet Bilda, Kristna fredsrörelsen, Another Development Foundation och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF)