Nyheter

Många förövare i eskalerande Tigraykonflikt 

Maarit Kohonen Sheriff, Michelle Bachelet och Francoise Mianda från FN:s kontor för mänskliga rättigheter.

På årsdagen för starten av den väpnade konflikten i Tigrayregionen i Etiopien framkommer uppgifter om våld och övergrepp från alla inblandade parter. Samtidigt eskalerar och sprider sig konflikten i landet. Flera hundratusen är på flykt.

I en ny rapport framkommer att alla inblandade parter i den förödande Tigraykonflikten i norra Etiopien, i olika grad, har begått brott mot internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt och i vissa fall även krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Det konstaterar den Etiopiska människorättskommissionen (EHRC) och FN:s kontor för mänskliga rättigheter som står bakom rapporten och kräver samtidigt att alla inblandade parter i konflikten i Tigray ställs till svars för våld och övergrepp.

Rapporten, som sträcker sig från den 3 november 2020 då konflikten bröt ut fram till den 28 juni 2021 då den etiopiska regeringen utropade eldupphör, visar att konflikten har haft och fortsatt har katastrofal inverkan på civila människors liv.

I rapporten finns dokumentation av en rad kränkningar och övergrepp, inklusive olagligt dödande, utomrättsliga avrättningar, tortyr, sexuellt- och könsbaserat våld, kränkningar mot flyktingar och tvångsfördrivning av civila.

De inblandade parterna är å ena sidan etiopiska säkerhetsstyrkor, eritreanska säkerhetsstyrkor, Amharas specialförband, milisgruppen Amhara Fans med flera milisgrupper, å andra sidan Tigrays specialförband (TSF), tigreansk milis och andra med dem allierade grupper.

De två människorättsorganisationerna beskriver hur svårt det var att genomföra dokumentationen av övergrepp på grund av säkerhetsriskerna och andra administrativa hinder. Särskilt svårt var det att ta sig in i och besöka Tigrayregionen.

– Tigraykonflikten har präglats av extrem brutalitet. Allvaret i de kränkningar och övergrepp vi har dokumenterat understryker behovet av att hålla förövarna på alla sidor ansvariga, säger Michelle Bachelet, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Hon uppmanar också till ett slut på det hänsynslösa kriget i Tigray, där konflikten eskalerar i detta nu.

– Jag är djupt oroad över att ett brett undantagstillstånd nu har utlysts i Etiopien vid en redan kritisk tidpunkt. Det riskerar att förvärra en redan mycket allvarlig människorättssituation i landet. Ytterligare begränsningar i möjligheten till tillträde kan också skjuta en redan extremt svår humanitär situation över kanten, säger Bachelet.

FAKTA/Kriget i norra Etiopien

En konflikt mellan TPLF som styr delstaten Tigray och dess gamla allierade i centralregeringen leder till att Tigray inte längre erkänner regeringens auktoritet. I november 2020 inleder etiopiska trupper en offensiv för att ta kontroll över området. Eritrea som sedan gammalt ser TPLF som en fiende ingriper på Etiopiens sida.

Källa: Utrikespolitiska institutet

Läs även:

2021-08-20 | Stort behov av stöd till sexuellt våldsutsatta i krigets Tigray

Nyheter

Posttraumatiskt stressyndrom hos åtta av tio i svensk sexindustri

Interiör från porrklubben Blue Vision i Stockholm.

Åtta av tio personer med erfarenhet av svensk sexindustri har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det visar en ny studie från Prostitution research and education (PRE).

Den ideella organisationen PRE bedriver forskning om prostitution, pornografi och trafficking, samt opinionsbildar för alternativ och vård till kvinnor i prostitution. PRE erbjuder även utbildning och konsultation till forskare, överlevande, allmänhet och beslutsfattare, med målet att avskaffa prostitution. I förra veckan presenterade de en studie

105 kvinnor och män med erfarenhet av den svenska sexindustrin intervjuades i den treåriga studie som USA-baserade ideella organisationen PRE publicerade förra veckan. 81 procent av dem har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Siffran sticker ut, konstaterar PRE, som i jämförelse lyfter fram att 29 procent av amerikanska krigsveteraner som deltagit i Irak-kriget fått diagnosen någon gång under sitt liv.

Andelen i studien som utsatts för våldtäkt inom svensk sexindustri är också hög, 84 procent. Förövarna uppges vara sexköpare, pojkvänner, hallickar, pornografiproducenter, porrskådespelare, porregissörer och porrkonsumenter.

Av studien framgår även att:

• 50 procent av respondenterna identifierar sig som svenskar, den andra hälften som invandrare eller med ”multietnisk kulturell bakgrund”.

• En tredjedel av dem som inte identifierade sig som etniskt svenska har upplevt rasistiska verbala kränkningar relaterade till deras hudfärg, kulturella eller religiösa bakgrund.

• 80 procent av all prostitution skedde i privata hem, hotell eller vid privata fester.

• 64 procent uppger att de har filmats eller fotograferats i prostitution utan att de har givit sitt samtycke till det.

• Bland de som medverkat i produktion av pornografi uppger 71 procent att de har tvingats att utföra sexuella handlingar de inte velat utföra.

• 27 procent har hindrats från att använda kondom under pornografiproduktion.

• Hälften av respondenterna har ägnat sig åt ”transaktionssex” eller ”överlevnadssex”, vilket enligt PRE återspeglar deras fattigdom och brist på alternativ.

Någon tydlig skillnad mellan hur man annonserar för pornografi eller sexköp finns inte, uppger de medverkande i studien.