Nyheter

Cop26-protester med klimaträttvisa i fokus

Extinction rebellion i en protest mot vapenindustrin i närheten av toppmötet Cop26.

Mitt under klimattoppmötet i Glasgow i Skottland uppmanar den globala klimaträttviserörelsen till protestaktioner. De ser de tidigare 25 Cop-mötena som misslyckade och i nödläget som nu råder känner de knappast något hopp om att Cop26 ska bli något annat. I fokus står klimaträttvisa.

Klimaträttvisa är ett ord som idag används ganska flitigt, inte minst bland västvärldens ledare, när det talas om hur klimatanpassningen i fattigare länder ska finansieras. Men klimaträttvisa bottnar i en djupare fråga om miljörättvisa och social rättvisa.

Klimaträttviserörelsen är en global miljörörelse som är starkt influerad av urfolksrörelsen. Fokus ligger på att utgå från utsatta människor och utvidga miljön till att omfatta naturen och allt levande. Lösningarna handlar därför långt ifrån bara om att minska utsläpp.

Extinction rebellion-upproret för allt levande är del av denna rörelse. Esther Hauer är aktivist, lektor i pedagogik i arbetslivet vid Uppsala universitet, och en av talespersonerna för Extinction rebellion i Sverige.

Vad är klimaträttvisa?


– Det handlar om att utöver att vi måste förstå att vi befinner oss i en klimatkris, och agera i paritet med det, så måste vi förstå vilka som har orsakat krisen. Bara en bråkdel av populationen i världen, det vill säga den rika delen, som genom sin användning av fossila bränsle, överkonsumtion och ständiga strävan efter tillväxt, har orsakat klimatkrisen.

– De som bidragit minst till krisen är de som drabbas först och mest. Utnyttjandet av naturens resurser, som ojämlikt gynnat oss i de rikaste länderna, har påverkat fattigare människor runt om i världen på ett oproportionerligt negativt sätt. Därför måste rika länder som Sverige gå före i omställningen.

Enligt Hauer, handlar det inte alls om att vi är ”lite bättre” eller ligger i framkant, som vi alltid tror, utan om att vi lever som om vi har tillgång till fyra planeter.

– Rika länders klimatplan måste utformas så att dess historiska utsläpp tas i beaktande i linje med Parisavtalets rättviseprincip.

Vilka beslut skulle behövas på Cop26 i Glasgow för att uppnå klimaträttvisa?


– Tyvärr så har jag inga direkta förhoppningar på Cop26 med tanke på att de 25 tidigare Cop-mötena har misslyckats, vilket gjort att vi befinner vi oss i det nödläge vi gör. Utöver det så är Cop26 mer exkluderande än någonsin. De som drabbas mest har inte ens möjlighet att göra sina röster hörda, utan det är de rika ländernas ”greenwashing” som ligger i fokus. För att Cop26  ska ha en chans att faktiskt göra positiv inverkan, så behöver man tala klarspråk, bland annat om allas utsläpp, istället för att trixa med siffror. Atmosfären känner inte till landgränser. Vi behöver börja agera istället för att prata. Och vi måste se till att agera nu, inte om ett antal år.

Esther Hauer under protestaktion riktad mot inrikesflyget den 31 oktober
Esther Hauer under protestaktion riktad mot inrikesflyget den 31 oktober. FOTO: Extinction rebellion Sverige

För inte så länge sedan genomförde Extinction Rebellion en flygaktion som du deltog i vad är din kommentar till den?

– Jag är väldigt nöjd med flygaktionen som vi i Extinction rebellion genomförde söndagen den 31 oktober på ett flertal flygplatser i Sverige, även om medias rapportering generellt sett var väldigt färgad – varken sanningsenlig eller fokuserad på målet med aktionen. Vi markerade, tydligare än någonsin, att vi inte accepterar ”business as usual” mitt i en klimatkris. Vi försökte lyfta hur absurt det är att vi går tillbaka till att flyga som innan coronapandemin, istället för att ta tillfället i akt och se till att flyget fasas ut! Det är orimligt att det till och med flygs inrikes, vilket är fullt möjligt att ersätta med exempelvis tåg. Även detta har en tydlig (o)rättvis aspekt, där väldigt få tar sig rätten att flyga och därmed fortsätta att öka våra utsläpp.

Du är på väg hem från en rättegång i Oslo, vad handlade den om?

– Vi – ett antal individer som deltog i upproret Nordic rebellion – anklagas för ohörsamhet mot ordningsmakten på grund av att vi fortsatte med vår manifestation trots att vi blivit ombedda att gå. Rättegången i Oslo gick bra. Med det menar jag inte att jag tror att jag blir friad, men att jag och mina medrebeller fick ett bra försvar av vår pro-bono advokat Vilde Weisser.

– Utöver att hävda vår rätt till yttrande- och manifestationsfrihet så visade hon på orimligheten i att bötfälla oss, och med så höga böter, i en situation där frågan vi uppmärksammade är en existentiell sådan. Vår tids viktigaste sådan! Det vore förstås fantastiskt att bli friad, vilket också skulle öppna dörrar till att andra personer som står anklagade i liknande fall frias. Det är viktigt att vi inte skräms till tystnad.

Lördag 6 november anordnas stora protester i Glasgow och samtidigt även på andra platser runtom i världen. Extinction rebellion bjuder in till ett fredligt uppror i Stockholm – för klimaträttvisa och i solidaritet med de först och värst drabbade.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV