Intervju

”För många har samhället inte funnits där när de behövde det”

LO-ordförande Susanna Gideonsson gratulerar Socialdemokraternas nya partiordförande Magdalena Andersson på S-kongressen.

Socialdemokratisk vinst och slopad karensdag. Det förväntar sig Susanna Gideonsson i valet 2022. Men dessförinnan vill hon se mer sakfrågor i medierna, synliggörande av arbetaryrken och arbetsplatskamp. Eva Lindholm intervjuade LO:s ordförande under S-kongressen i helgen. 

Ett exempel på osynliggörandet av arbetaryrkena menar Susanna Gideonsson är medias jobbvinkel under pandemin.

– Nästan 95 procent av LO-arbetarna har inte kunnat jobba hemma, de har gått till jobbet varje dag. De fixade toapapper under hamstringen, de fanns i barnomsorgen och de körde bussarna. Men de uppmärksammades oerhört lite.

Gideonsson betonar dock att hon har förståelse för, och inte vill förminska, de arbetsmiljöproblem som lyftes i media, så som ensamhet och sämre ergonomi när kontoret flyttade hem.

– Men pandemin visade att utan arbetare håller inte samhället ihop.

Hon menar också att pandemin visade den dubbla sårbarhet som arbetare utsätts för, de kan inte utföra sitt arbete hemifrån, vilket betyder att de måste vara hemma från jobbet om de är krassliga, och därmed förlorar de arbetsinkomst. I motsats till tjänstemän som kan utföra hela, eller åtminstone delar av, sitt arbete hemifrån och därmed kan jobba trots snuva eller halsont.

– En arbetare förlorar tjugo procent av sin veckoinkomst som redan var för låg. Karensen måste därför slopas, för alla kontaktnära grupper.
Gideonsson välkomnar en utredning som undersöker kostnaderna för slopad karens och vilka som drabbas med nuvarande regel, men poängterar att man även måste titta på sjuknärvaron.

– Den kostar massor framför allt för LO:s kvinnliga medlemmar, man går till jobbet även om man är krasslig, och det är fysiskt tunga jobb som sliter på kroppen. Jag är övertygad om att karensavdraget ryker för de grupper som inte har något val.

Förutsatt att Socialdemokraterna vinner valet lägger hon till med ett leende.
 
– Men det gör de, kanske inte med egen majoritet, men vinst blir det.

Frågan är kanske hur? Socialdemokraterna har backat från 39,9 procent i valet 2002 till 28,3 procent 2018. Medlemstappet på 15 000 personer under 2020 motsvarar nästan 17 procent av väljarkåren. Regeringen kan inte beskrivas som något annat än svag och har under den senaste mandatperioden kompromissat stort för att behålla makten.

Klass, kön och kapital

När valåret 2022 inleds är det minst sagt skarpt läge för Socialdemokraterna och LO. Då leds arbetarrörelsen av tre kvinnor. Förutom Susanna Gideonsson även nyvalda partiledaren Magdalena Andersson samt SSU:s ordförande Lisa Nåbo. Hur kommer det att märkas? 

– Det ska egentligen inte spela någon roll, men kvinnor granskas fortfarande delvis efter andra kriterier än män och det kommer påverka vad som skrivs i media.

LO-ordföranden vill se sakfrågor och inte det hon kallar rubrikdiskussioner och politiskt spel i media. För egen del är hon trygg med vad hon vill föra fram.

– Konflikten är densamma som alltid, klass, kön och kapital, det handlar om fördelningen av vår gemensamma kaka, säger Susanna Gideonsson. 

Hon tror att de flesta skulle vara politiskt intresserade om fokus låg på det som verkligen påverkar människors liv och inte vem som tar vem i politiken. LO går till val under parollen ”Trygghet för vanligt folk”. Men vad innebär det? För Gideonsson är det självklart. 

– Nummer ett är full sysselsättning, på riktigt, alltså heltid och tillsvidareanställning. Utan att slita ut kropp eller knopp.

Men tryggheten ska även inbegripa trygghet på jobbet som samtidigt ska vara roligt och utvecklande. Ens barn och äldre ska ha bra omsorg och skola.
 
– Och om jag blir sjuk ska jag få vård och rehab, blir jag arbetslös ska det finnas en säker bro till omställning och utbildning.

De frågorna tror Gideonsson att vanligt folk vill läsa, och prata om.

– För många har samhället inte funnits där när de behövde det, vi behöver se de större resonemangen, hur skattesänkningar och neddragningar inom välfärd hänger ihop. 

Arbetsplatskamp på olika villkor

Drygt 50 procent av LO-kvinnorna jobbar deltid. Enligt Gideonsson beror det delvis på de tuffa villkoren på de kvinnodominerade arbetsplatserna men också för att många kvinnor fortfarande har huvudansvar för hem, hushåll och barn.

– Många säger att de aldrig skulle orka jobba heltid, men det är för att arbetsvillkoren är åt helskotta för dåliga!

Deltidsanställda har dessutom ofta de tyngsta arbetsuppgifterna menar Gideonsson och då de inte kan ha några ansvarsuppgifter är varje arbetspass väldigt slitigt. Kvinnorna går ner i tid för att överhuvudtaget orka arbeta och tar den ekonomiska förlusten själva.
 
– Vi måste bli tuffare och gå ihop, en och en får vi aldrig styrka att komma åt problemet.

Förutom att deltidsarbetet sliter ut enskilda kvinnor och minskar deras ekonomiska möjligheter försvårar det även fackligt arbete på de kvinnodominerade arbetsplatserna. Män jobbar i större utsträckning heltid och har också oftare gemensamma raster flera gånger om dagen.

– De har helt enkelt fler platser att bli förbannad på, tillsammans. På kvinnodominerade arbetsplatser är det hopplöst att få till de här samtalen. Alla börjar olika tider, jobbar olika scheman och har inte ens lunch eller rast samtidigt.

Vindar att vända

Dessutom innefattar kvinnors arbete oftare än mäns en tredje part, äldre, barn eller kunder, vilket inte underlättar småpratet som längre fram skulle kunna leda till kollektiva krav.

– Det fackliga arbetet har blivit mycket tuffare, tempot är hårt uppskruvat på arbetsplatserna vilket ger färre möjligheter för arbetarna att prata ihop sig exempelvis.

Den snabba förändringen av omvärlden med större och större företag där makten förflyttas långt bort och där de lokala cheferna får mindre inflytande är en annan faktor. Samtidigt menar Gideonsson att det enda sättet att skapa förändring är genom arbetsplatskamp. Trots att man inte orkar. Att ställa upp på de fackligt valda kan vara ett sätt att dra sitt strå till stacken. 

– Ju mer utbytbar du är desto fler behöver ni gå ihop för att kunna förändra. 

Susanna Gideonsson säger att visst är det mycket att göra, många vindar att vända, för att valet ska vinnas 2022, men så är det alltid menar hon.

– Samhället formas av oss, varenda en som är med och jobbar för förändring. Ju fler som lutar sig bakåt desto mindre blir genomfört. Så räta på ryggen, din röst är lika viktig som min, ta din plats och ta kampen.

I KORTHET OM

Klimatarbetet: 

– Det finns inga jobb på en död planet. Men fast vi inte vill är vi fortfarande, globalt sett, beroende av mineraler och olja. Därför måste vi ta vårt ansvar och öppna nya gruvor i Sverige, utvinna olja i Norge, för att vi ligger i framkant när det gäller att se till arbetstagarnas villkor och ta hänsyn till klimatet. Alla vill ha nära till bussen, men ingen vill att den går på min gata. Vi måste ta vårt ansvar och låta bussen gå på vår gata.

Pensionsöverenskommelsen och SD-utspelet:

– Du menar feltolkningen? Vi ska aldrig vara rädda för att föra fram vår egen politik. Vi är för pensionsöverenskommelsen och breda uppgörelser, men av de åtgärder som skulle införas är det än så länge bara höjningen av riktåldern som genomförts. Ingen avgiftshöjning, inga satsningar på företagshälsovård, arbetslöshetsförsäkring eller sjukförsäkring. 

Eva Lindholm och Susanna Gideonsson på S-kongressen i Göteborg
Eva Lindholm och Susanna Gideonsson på S-kongressen i Göteborg. FOTO: Ida Lindholm
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV